Medlemsmøder
 
København Ø
Mandag 22. april 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Linie 16 til Søborg
Henrik Madsen og Bo Nielsen
 
100 år efter den kollektive trafik til Søborg fik et markant løft, fortæller Henrik Madsen og Bo Nielsen om de mangeårige bestræbelser på at få sporvognslinie 16 forlænget til Søborg.
Efter pausen viser John Gylsvig en serie billeder med sporvejshistorisk indhold optaget af Per Bech Petersen og en tilsvarende billedserie optaget de samme steder af Gylsvig selv.

 
Odense
Lørdag 27. april 12.00: Odense Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter, Hestehaven, 5260 Odense
 
Årsberetningen for 2023
 
Som ved efterårsmødet finder det sted i Odense Letbanes lokaler ved den store indfartsparkeringsplads Odense Syd. Letbanen kører hvert 10. minut og der er særdeles gode parkeringsmuligheder for folk i bil.
Af hensyn til adgangen til letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter mødes vi ved ventesalsbygnigen ved stoppestedet senest kl. 12.00 præcis.

 
København Ø
Onsdag 22. maj 19:00: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
OBS: Bemærk start kl. 19.00
Generalforsamling
 
Dagsorden udsendes senere

Medlemsmøder i Sporvejshistorisk Selskab

Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.
Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.
Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her: Bliv medlem.
 
Vi er i gang med at vurdere og indsamle erfaringer fra forskellige mulige mødesteder. Vær derfor opmærksom på informationen om mødested for hvert enkelt møde. Møderne starter normalt kl. 19.30. Adgang fra kl. 19.00.
Ændring eller aflysning af et møde vil blive meddelt her på siden. Eventuelle ændringer vil desuden blive meddelt via e-mail til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse til medlemsregisteret.