Medlemsmøder
 
Frederiksberg
Tirsdag 15. februar 19:30: Frederiksberg Hovedbiblioteks Foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg
 
Odense på skinner
 
Både Odense Sporvej og Odense Letbane. Hvis tiden tillader, suppleres med spændende bidrag fra SHS's store filmarkiv.

Tirsdag 29. marts 19:30: Frederiksberg Hovedbiblioteks Foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg
 
SHS i udlandet
Svend Christensen, Jørgen Bang m.fl.
 
Rejseførere er Svend Christensen, Jørgen Bang m.fl. Efter pausen spændende materiale fra SHS's filmarkiv.

Onsdag 27. april 19:30: Frederiksberg Hovedbiblioteks Foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg
 
50-året for afsked med linie 5
Henrik Madsen og Bo Jørgen Nielsen
 
Afskeden med landets sidste gamle sporvognslinie, den københavnske linie 5. Mødet finder sted få dage efter 50-års dagen for omstillingen af landets sidste sporvognslinie til busdrift (23. april 1972).

Tirsdag 24. maj 19:30: Frederiksberg Hovedbiblioteks Foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg
 
SHS ordinær generalforsamling 2022
 
Sporvejshistorisk Selskabs ordinære generalforsamling 2022. Dagsorden og det vedtægtsbestemte materiale følger senere i BYtrafik.

Medlemsmøder i Sporvejshistorisk Selskab

Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.
Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.
Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her: Bliv medlem.
 
Vi er nu vendt tilbage til at holde møderne i Foredragssalen, Frederiksberg Hovedbibliotek, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Tid kl. 19.30. Adgang fra kl. 19.00.
I skrivende stund er Corona-smitten igen stigende i hovedstadsområdet. Der kan ske meget i tiden frem mod de annoncerede møder. Mødeledelsen opfordrer derfor til, at medlemmerne holder sig orienteret her på hjemmesiden hvor eventuelle aflysninger eller ændringer af mødested vil blive meddelt. Eventuelle ændringer vil desuden blive meddelt via e-mail til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse til medlemsregisteret.