Medlemsmøder
 
Frederiksberg
Onsdag 12. oktober 19:30: Frederiksberg Hovedbiblioteks Foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg
 
Peter Dürrfeld: Bogen om 18 københavnske sporvognslinier.
Peter Dürrfeld
 
Peter Dürrfeld har skrevet en lang række bøger, både skøn- og faglitteratur.
Senest har han skrevet erindringsbogen om de 18 københavnske sporvognslinier, han stiftede bekendtskab med i sin barndom og ungdom. Han er aftenens foredragsholder, og hans beretning ledsages af mange billeder af de gule herligheder som prægede hovedstanden indtil for 50 år siden.

 
Frederiksberg
Tirsdag 8. november 19:30: Frederiksberg Hovedbiblioteks Foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg
 
Hvad vi også arvede!
 
Svend Christensen er blandt de aktive medlemmer, der
gennemgår og ordner blandt andet billeder fra afdøde medlemmer. Han kommenterer denne aften
et lille udvalg af de arvede billeder, som de fleste af mødedeltagerne sandsynligvis ikke har set før.

 
Odense C
Lørdag 12. november 12-16: Kantinen v/FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C
 
Odense-møde
 
Kommer senere.

 
Frederiksberg
Tirsdag 6. december 19:30: Frederiksberg Hovedbiblioteks Foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg
 
Julemøde
 
Det traditionsrige julemøde med salg af kaffe og kage mm. Søren Palsbo fortæller om ”Stavkirken” på Rådhuspladsen, der opførtes som trafikmestervagt, offentligt toilet og tilflugtssted for ventende sporvogns- og omnibuspassagerer og ombyggedes ved flere lejligheder. Bygningen overlever som privatbolig i Espergærde. Der vanker også en sporvejshistorisk quiz.

 
København Ø
Onsdag 18. januar 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Planlagt møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Mandag 27. februar 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Planlagt møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Onsdag 15. marts 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Planlagt møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Mandag 24. april 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Planlagt møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Mandag 22. maj 19:00: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
OBS: Ændret dato. Bemærk også starttidspunkt.
Generalforsamling
 
Selskabets årlige generalforsamling. Indkaldelse udsendes senere.

Medlemsmøder i Sporvejshistorisk Selskab

Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.
Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.
Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her: Bliv medlem.
 
Vi er i gang med at vurdere og indsamle erfaringer fra forskellige mulige mødesteder. Vær derfor opmærksom på informationen om mødested for hvert enkelt møde. Møderne starter normalt kl. 19.30. Adgang fra kl. 19.00.
Ændring eller aflysning af et møde vil blive meddelt her på siden. Eventuelle ændringer vil desuden blive meddelt via e-mail til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse til medlemsregisteret.