Medlemsture

Turafdelingen/ Mikael Lund 4045 8210,
e-mail: Turafdelingen ([email protected]) 
Opdateret: 11. februar 2021. 

Medlemsture

OBS: Alle ture i foråret 2021 er aflyst.
Da det er usikkert, hvornår det igen vil blive muligt at arrangere foreningsture til udlandet, og da vi i hvert fald nok skal hen på den anden side af sommeren førend de forskellige Corona restriktioner er blevet ophævet både i Danmark og i udlandet, vil der ikke blive annonceret og gennemført nogen forårstur.
Vi følger udviklingen nøje og håber på, at regeringens og myndighedernes udmelding om, at alle vil have fået mulighed for at blive vaccineret inden udgangen af juni måned, kommer til at holde stik. Der vil derfor først hen i juni måned blive taget stilling til, om det vil være muligt at gennemføre de to efterårsture til Leipzig, Halle og Naumburg i uge 39 og til Bremen i uge 43, eller om de må udskydes igen.
Følgende informationer om efterårsture i 2021 skal derfor læses med ovenstående forbehold.
Den tidlige Efterårstur 2021 går til Leipzig, Halle og Naumburg. Turen vil finde sted i uge 39 (præcise datoer kommer senere). Vi regner med overnatning i Leipzig og så udflugter derfra. Det vil være med samme busløsning som for den netop overståede Dresden-tur. Depositum for denne tur andrager kr. 2.500 per person.
Skriv gerne til Turafdelingen om eventuel interesse i denne tur.
Den sene efterårstur 2021 går til Bremen. Hvis du ikke allerede har meldt dig, så giv meget gerne besked herom til Turafdelingen eller på telefon 4045 8210. Depositum andrager kr. 2.000 per person.
Skriv gerne til Turafdelingen om eventuel interesse i denne tur.
Turafdelingen / Mikael Lund