Remisefonden 2023

Så er det igen blevet december og SHS Remisefond beder igen om din opmærksomhed. Det er fortsat urolige tider og foreningen og museet rammes af stigende udgifter til næsten alt som følge af den uventet høje inflation, der har sat ind overalt. Samtidig vil vi gerne holde medlemskontingentet i ro og holde uændrede entrépriser for vores mange besøgende.
Det er naturligvis en udfordrende situation og her spiller SHS Remisefond en vigtig rolle. Vi appellerer derfor til, at alle, der har mulighed herfor, betænker Remisefonden med et beløb, idet du samtidig skal være opmærksom på, at SKAT kompenserer dig for ca. 26 procent af beløbet over årsopgørelsen.
SHS er nemlig fortsat godkendt som en forening, hvortil der med henvisning til ligningslovens §8A kan ydes et årligt fradragsberettiget bidrag på op til 17.700 kroner. Den skattemæssige fradragsret følger kalenderåret, så sidste frist for indbetaling er fredag 29. december 2023. Det er også muligt for ikke-medlemmer at støtte foreningen og opnå samme fradragsmæssige vilkår, ligesom ægtefæller kan opnå hvert sit fradrag på max. 17.700 kroner. Der kan godt indbetales til forskellige godkendte foreninger, men det maksimale fradrag er som anført ovenfor. Så hvis du betaler det fulde beløb, vil du får ca. 4.600 kroner refunderet i forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT. En indbetaling på f.eks. 5.000 kroner, vil betyde en skattebesparelse på ca. 1.300 kroner.
For 2022 blev der af ca. 114 bidragsydere glædeligvis indbetalt knap 545.000 kroner, hvoraf de 140.000 kroner var øremærket specifikke projekter.
Man kan med fordel indbetale via netbank (Danske Bank – reg.nr. 1551 og konto nr. 8198675), men der kan også hos Formanden rekvireres girokort til brug for indbetalingen. I øvrigt kan bidrag indbetales løbende gennem året. Ønsker man at betænke enkeltprojekter bedes man anføre det på betalingsdelen. Alle beløb – uanset størrelsen – modtages med lige stor glæde og taknemmelighed.
Siden 2009 har det været et lovkrav for at opnå skattefradrag, at SHS indberetter indbetalingerne til skattemyndighederne, hvorefter gavebeløbet automatisk overføres til de enkeltes årsopgørelser. Dette er en administrativ lettelse for alle, men fordrer, at SHS har CPR-nummeret for de enkelte gavegivere. For de seneste tretten år har vi allerede oplysningerne, men er man ny bidragsyder bedes denne information oplyst sammen med indbetalingen eller ved separat meddelelse til undertegnede, hvor e-mail adressen: formanden@sporvejsmuseet.dk kan benyttes.
Til slut vil jeg gerne rette en meget stor og hjertelig tak til alle der støtter op om SHS Remisefond, ligesom jeg håber på fortsat bevågenhed fra gamle såvel som nye bidragsydere.
Formanden Mikael Lund