Remisefonden 2022

SHS Remisefond har igen brug for dig – og det mere end nogensinde før i disse fortsat urolige CORONA-tider. Vor største økonomiske udfordring netop nu er omkostningen ved udskiftning af frontgavl og facade på Remise 1 og den store skinneudskiftning af normalsporssløjfen på forpladsen samt skinnepartier, hjertestykker m.v. i indgangssporviften til Remise 1. Et andet stort projekt befinder sig fortsat på ønskelisten: Et opvarmeligt værksted, således at restaurering og vedligehold af museets mange sporvogne og busser kan ske under så optimale forhold som muligt.
Her spiller SHS Remisefond en vigtig rolle, hvorfor vi appellerer til, at alle der har mulighed herfor, betænker Remisefonden med et beløb, idet du samtidig skal være opmærksom på at SKAT kompenserer dig for ca. 26 procent af beløbet over årsopgørelsen.
SHS er nemlig fortsat godkendt som en forening, hvortil der med henvisning til ligningslovens §8A kan ydes et årligt fradragsberettiget bidrag på op til 17.200 kroner (2022). Den skattemæssige fradragsret følger kalenderåret, så sidste frist for indbetaling er 30. december 2022. Det er også muligt for ikke-medlemmer at støtte foreningen og opnå samme fradragsmæssige vilkår, ligesom ægtefæller kan opnå hvert sit fradrag på max. 17.200 kroner.
Der kan godt indbetales til forskellige godkendte foreninger, men det maksimale fradrag er som anført ovenfor. Så hvis du betaler det fulde beløb, vil du få ca. 4.400 refunderet i forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT. En indbetaling på f.eks. 4.000 kroner vil betyde en skattebesparelse på ca. 1.000 kroner.
For 2020 blev der indbetalt lidt over 500.000 kroner.
Man kan med fordel indbetale via netbank (til Danske Bank – reg. nr. 1551 og kt.nr. 8198675) eller MobilePay (97 53 25), men der kan også hos formanden rekvireres girokort til brug for indbetalingen. I øvrigt kan bidrag indbetales løbende. Ønsker man at betænke enkeltprojekter, bedes man anføre det på indbetalingsdelen. Alle beløb – uanset størrelse – modtages med lige stor glæde og taknemmelighed.
Siden 2009 har det været et lovkrav for at opnå skattefradrag, at SHS indberetter indbetalingerne til skattemyndighederne, hvorefter gavebeløbet automatisk overføres til årsopgørelsen. Dette er en administrativ lettelse for alle, men kræver at SHS har CPR-nummeret for de enkelte gavegivere. For de seneste ti år har vi allerede oplysningerne for de fleste, men er man ny bidragsyder bedes denne information oplyst sammen med indbetalingen eller ved separat meddelelse til undertegnede. E-mail adressen Formanden (formanden@sporvejsmuseet.dk) kan også benyttes.
Til slut vil jeg gerne rette en meget stor og varm tak til alle, der støtter op om SHS Remisefond, ligesom jeg håber på fortsat bevågenhed fra tidligere såvel som nye bidragsydere.
Mikael Lund