Om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab
Et medlemskab i foreningen giver gratis adgang til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, samt til flere andre sporvejsmuseer i Europa.
Seks gange om året modtager du foreningens tidsskrift Bytrafik, og kan også købe foreningens publikationer til medlemspris.
Som medlem af foreningen har du mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter og være medarbejder på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.
Kontingentet for sæsonen 2020 udgør:
Fra og med 18 år:Kr.500,00
Under 18 år:Kr.450,00
Folke og invalidepensionister:Kr.450,00
Bemærk: En pensionist defineres som en person, der ved årets begyndelse er fyldt 65 år eller modtager førtidspension, men ikke anden form for pension.

Medlemskabet følger kalenderåret og ved indmeldelse i løbet af året får man tilsendt de tidligere udsendte numre af BYtrafik.
Har flere medlemmer fælles bopæl, betaler mindst ét medlem normalt kontingent. Efterfølgende familiemedlemmer kan opnå en familierabat på kr. 175,00. Der fremsendes kun eet nummer af BYtrafik.
Kontingenterne for hovedmedlemmet og familiemedlemmet(-erne) bedes indbetalt samlet ved anvendelse af det modtagne giroindbetalingskort.
Kontingent kan også betales direkte til vores konto i Danske Bank konto 1551-2064502 eller via MobilePay 86781.
Når den samlede indbetaling er modtaget hos medlemsregisteret, fremsendes særskilt kvitteret medlemskort til familiemedlemmet(-erne).
Indtast venligst navn og adresseoplysninger. Felter med (*) SKAL udfyldes.
 

Möchten Sie Mitarbeiter im Straßenbahn-Museum zu werden, kreuzen Sie bitte Ihre Interessen unten. Sie werden nach Ihrer Anmeldung von uns hören.

Når du trykker på Send mail accepterer du samtidig at Sporvejshistorisk Selskab registrerer de indtastede data og benytter dem til at behandle dit medlemskab.
 
 
  
  

Weg finden
DK
UK
 
 
Impressum