Udstillingstemaerne på Sporvejsmuseet i sæsonen 2017
 
       
           Der skrives nye kapitler i den danske sporvejshistorie fra 2017, når Letbanen i Aarhus begynder at køre i den jyske hovedstad og byens store opland. Det fortælles der selvfølgelig om i udstillingen på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i sæsonen 2017. Den første danske letbane har været længe undervejs, når man sammenligner med udviklingen i vore nabolande, hvor man prioriterer den kollektive transport anderledes.    
     
Men der er også andre nye temaer i udstillingen på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. For 50 år siden gik udviklingen den modsatte vej, da man i hovedstaden omstillede den første af de såkaldte primærlinjer – den gamle hovedlinje, linje 1 – til busdrift. Det stadig mere stormaskede sporvejsnet betød i øvrigt, at man i 1967 måtte opgive at vise turisterne hovedstadens seværdigheder fra en særlig turistsporvogn, betegnet linje t.
     
      Hovedstadens 800-års byjubilæum i 1967 blev fejret på flere måder, blandt andet med en kavalkade gennem byen af gamle og nye sporvogne og busser. Den slags arrangementer gav offentligheden sjældne glimt af den store samling museumsvogne, som først blev udstillet med åbningen af HT Museet i 1984. En temaudstilling fortæller om fænomenet kavalkader. Ordet kommer fra fransk cavalcade eller italiensk cavalcata og betyder egentlig rytteroptog.
  
   
    Irma var tidligt ude med fænomenet totalreklame for sin kaffe i blå poser med hvid tern: fuldstændig ommaling af en sporvogn i reklameøjemed. Første gang i 1957, da en sporvogn var ommalet i kaffepose-farver, og sidste gang ti år senere, i 1967. Den sidste kaffesporvogn blev købt af Irma og opstillet ved Irmas hovedkontor i Rødovre sammen med en tilsvarende bivogn. Begge vogne blev overdraget Sporvejsmuseet i 1980. En lille udstilling fortæller om kaffesporvognene, hvoraf den første blev ”søsat” fra Allégade Remise på Frederiksberg under medvirken af Dirch Passer, revydirektør Stig Lommer og flere af hans dejlige ”Lommerpiger”.