Sporvejshistorisk Selskabs serie om KS-buslinier:
  Titel og Beskrivelse DKK incl. MOMS Antal

Omnibuslinie 21
Af Henrik Lynder.
88 sider
ISBN-87-87589-95-8

Skriftet indeholder et historisk afsnit - herunder oplysninger om liniens vogne gennem tiden. Endvidere er der dels historiske billeder og dels billeder, der følger liniens rute. Der er også en kronologisk oversigt.

160,00
 

Omnibuslinie 22
Af Henrik Lynder.
72 sider
ISBN-87-87589-82-6

Et tilbageblik på den trafikale udvikling i yderkvartererne Husum, Vanløse, Vigerslev og Kongens Enghave.

130,00
   

Københavns Sporvejes busser
1919 - 1974

Af Henrik Lynder.
296 sider
ISBN-978-87-91109-24-9
Bogen om Københavns Sporvejes busser dækker perioden fra overtagelsen af strøgbusruten og dens 13 busser fra Frederiksberg Sporvejs frem til 1974, hvor Københavns Sporveje indgik i HT og omhandler samtlige de 1.064 benzin- og dieseldrevne busser, som Københavns Sporveje har haft. De 13 ældste blev overtaget fra Frederiksberg Sporveje, mens de 645 nyeste i 1974 overgik til HT.

395,00
 
Fortryd