Sporvejshistorisk Selskabs nyeste udgivelser:
  Titel og Beskrivelse DKK incl. MOMS Antal
Elektriske sporvogne i København
608 bivogne på 100 måder
80 sider
ISBN 87-91109-28-0  
180,00
Linie 6, 2. udgave
En sporvejslinie i billeder
64 sider  
ISBN 87-91109-26-4
105,00

Sporvognskalender 2018
med forside og 10 kalenderblade i farver.  

Rettelse til Sporvejskalender 2018
Se her

105,00
    DSB Rutebiler – fra Statsbanerne til Combus
Forfatter: Jens Birch og Ole Gold
208 sider med over 600 illustrationer
Udgivet af: Forlaget J-bog
Format: A4
I bogen gives der en kort gennemgang af de vigtigste milepæle i historien om DSBs rutebiler med billeder som det bærende element.
Bogen henvender sig til alle med trafikhistorisk interesse.
Her er et kort resume af bogens indhold:I 1932 begyndte DSB for alvor at satse på busdrift. Vi følger historien i overordnede træk fra den spæde begyndelse i Sønderjylland og op gennem tiden til den bitre ende.Historien fortælles gennem billeder, som viser os de første rutebiler og derefter mangelsituationen under besættelsen samt udvidelserne i årene derefter. Igennem 1950'erne, hvor rutebilerne havde deres storhedstid, følger vi udviklingen hen imod standardiserede bustyper. Mangfoldigheden var stor, og heldigvis har vi kunnet vise billeder af de fleste bustyper. I 1960'erne begyndte passagererne at udeblive, og der måtte indskrænkes på forskellig vis. Men trods dette kommer nye ruter til, bl.a. i takt med at jernbaner nedlægges. Gennem de næste to årtier indtræder en form for stabilitet, som skyldes lovgivningen om, at amter og kommuner får det overordnede ansvar for bustrafikken. DSB rutebiler indtræder som entreprenør og udfører kørslen på kontrakt. Enkelte ruter drives dog fortsat for egen regning.I 1990'erne bliver det meste af buskørselen udbudt i licitation - og DSB busser bliver et selvstændigt aktieselskab, som udskilles fra DSB og overdrages til Trafikministeriet. Kort efter skifter DSB busser navn til Combus. I denne periode genindtræder tidligere tiders mangfoldighed i materiellet i takt med, at der stilles forskellige krav fra trafikselskaberne. Combus kom hurtigt ud i et sandt økonomisk uvejr, og i 2001 solgte Trafikministeriet selskabet til Arriva.Tag med på en tur med DSBs busser fra 1932 og op gennem tiden til afslutningen med Combus i 2001.
440,00
 
    Der kommer altid en sporvogn
Af Flemming Søeborg.
312 sider
ISBN-978-87-02180-20-6
Sporvognene stod for hovedparten af den offentlige trafik i København mellem 1863-1972 og var indbegrebet af den særlige københavnerstemning med jovialitet, nærgåenhed og friske bemærkninger. Det var et pålideligt, stabilt og velfungerende transportsystem, som desværre blev nedlagt af kortsynede politikere i løbet af 1960’erne. Bogen tager os med på en nostalgisk rejse til dengang, hvor »Den skeløjede«, »Dukke-Lise«, »Svenskeren«, »Slyngelvognen« og »Altankassen« kørte rundt i byens gader med københavnerne. Sporvognene var med deres kulørte linieskilte og lanterner synlige på lang afstand, og da sporvognene beholdt deres rute gennem 50-60 år, udviklede der sig nære bånd mellem befolkningen og »den lokale linie«. Også i Aarhus og Odense var der sporveje, og også her levede og åndede man med sporvognene – om end i mindre målestok.
Forlag: Gyldendal
395,00
   

Københavns Sporvejes busser
1919 - 1974

Af Henrik Lynder.
296 sider
ISBN-978-87-91109-24-9
Bogen om Københavns Sporvejes busser dækker perioden fra overtagelsen af strøgbusruten og dens 13 busser fra Frederiksberg Sporvejs frem til 1974, hvor Københavns Sporveje indgik i HT og omhandler samtlige de 1.064 benzin- og dieseldrevne busser, som Københavns Sporveje har haft. De 13 ældste blev overtaget fra Frederiksberg Sporveje, mens de 645 nyeste i 1974 overgik til HT.

395,00
 
Fortryd