BYtrafik nr. 5 - oktober 2017

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Oktober 2017
   
Det sorte tæppe lægges på Jørgen Krog og Morten E. Storgaard Det omfattende byggearbejde på Sporvejsmuseet, der har stået på gennem lang tid, nærmer sig nu sin færsiggørelse, og i begyndelsen af oktober blev de nye gadearealer asfalteret.
Sporvejsmuseet i efteråret Svend Christensen #############################################################
For 100 år siden:
Sidste hesteomnibuslinie
nedlægges
Finn Hørsted Københavns sidste hesteomnibuslinie Søtorvet - Ved Stranden (linie 12) blev nedlagt i 1917.
For 50 år siden:
Turistlinien ophører
Redaktionelt I juni 1960 oprettede KS en linie specielt for turister, og 24. september 1967 var det dens sidste driftsdag.
For 50 år siden:
Kaffe i sporvognen
Redaktionelt #############################################################
Kulturelle foreninger ved KS:
Teaterforeningen
Stig Prehn De ansatte ved Københavns Sporveje havde mange interesser, og der fandtes adskillige hjælpeforeninger, faglige organisationer, kulturelle organisationet og lokale klubber. I artiklen fortælles nærmere om Teaterforeningen.
Besøg fra Hamburg på Sporvejsmuseet Reiner Gooß En gruppe på ca. 50 sporvejsvenner fra Hamburg besøgte Sporvejsmuseet 6. maj.
Veteransporvej i Aarhus Finn Hørsted I forbindelse med bussificeringen 7. november 1971 af de aarhusianske sporvognslinier 1 og 2 opstod forskellige tanker om etablering af en »Veteran«-sporvognslinie.
To nye, gamle vogne præsenteret Finn Hørsted Søndag 24. september blev vogntoget KS 567-226 præsenteret på Sporvejsmuseet efter en omfattende reataurering af vogntoget på Sporvejsmuseets afdeling i Østermarie på Bornholm.
Letbanen åbnet Finn Hørsted Aktuel rapport om Aarhus Letbame.
Aarhus Letbane Finn Hørsted Historien om Aarhus Letbane.
Bybanen til Flesland åbnet Morten Engelbrecht Ny lufthavnsterminal med tilhørende Bybaneterminal blev indviet i Bergens lufthavn 17. august af statsminister Erna Solberg.
Sporvejsstumper i Heliopolis Erik Wilhelmsen Rapport fra et nyligt besøg Erik Wilhelmsen og Mikael Lund gjorde i Heliopolis.
Oslos gamle vogne Bjørn Andersen Som i København er det ca. 50 år siden, de blev taget ud af drift