BYtrafik nr. 1 - februar 2017

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Februar 2017
   
Ved årsskiftet Mikael Lund Formandens beretning om året der gik og om det nye år, hvor bl.a. byggeriet på Sporvejsmuseet i denne omgang nærmer sig sin færdiggørelse, og busudstillingshallen vil blive klar til åbning for museets gæster midt på sommeren. 
Vinterarbejder Jørgen Krog og Morten E. Storgaard I vintermånederne er der arbejdet videre af både eksterne håndværkere og museets egne medarbejdere med museets udvidelse og med bl.a. registrering af de mange dele, der er flyttet fra de tidligere eksterne depoter til museets nye Remise 3. 
Vinterarbejder Svend Christensen #########################################################
Mallorcas rullende museum Erik Wilhelmsen En beretning fra SHS's efterårstur til Mallorca 26. - 29. oktober 2016.
Et projekt, der ikke blev til noget
Århusgade Remise 1908-09
Henrik Lynder Historien om et projekt til en større udvidelse af remisen i Århusgade i København.
Hemmelig hjælp til KS Jesper Rene Hobel Denne historie er baseret på et interview med Per Bech Petersen i anledning af jubilæumsåret for udrangeringen af de gamle hovedtypevogne i København 1. maj 1966. Per er medlem nr. 19 og har været med, siden SHS blev stiftet i 1965.
For 50 år siden
Dukke Lise tages ud af drift
Finn Hørsted Historien om det korte forløb (15-16 år) »Dukke Lise«-vognene fik i den københavnske trafik.
Aarhus letbane tager form Finn Hørsted En statusrapport om anlægget af Letbanen i Aarhus-området.
Svar på julequiz Finn Hørsted Svar på quizzen i BYtrafik's december-nummer 2016.
Årets første afbigt
Mere hele billeder
Finn Hørsted Korrektion til artikel bragt i BYtrafik's oktober-nummer 2016.