BYtrafik nr. 4 - august 2016

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
August 2016
   
Gæst nr, 1 million på Sporvejsmuseet Svend Christensen #########################################################
Endnu 3.000 m2 på vej Jørgen Krog og Morten E. Storgaard #########################################################
Så kom den! Morten engelbrecht og Finn Hørsted Torsdag 23. juni blev en mærkedag i dansk trafikhistorie. Efter 44 år uden sporvogne i daglig drift satte Danmarks første letbanevogn hjulene på danske skinner.
KS' hovedtypevogne
Del 2: 1908-1+28 - Skærmvognene
Finn Hørsted Fortsættelse af artiklen fra forrige nummer.
Elizabeth Line
Ny vest-øst forbindelse gennem Londom
Finn Hørsted En vest-østgående forbindelse gennem London, som vil forbinde Reading i vest med Shenfield i øst med sidegrane til Heathrow i vest og Abbey Wood i øst, er under anlæg og forventes taget i brug i december 2019.
Museumsvognene dengang Svend Christensen 31. juli blev Hamburg-bivognen HHA 4384 fra 1957 sat i drift efter endt restaurering med et flot resultat. I den anledning skal her fortælles om vognens deltagelse i et interessant forsøg.
Telefonkiosken blev 100 år Redaktionelt 11.. Juni markeredes 100 års dagen for Sporvejsmuseets telefonkiosk fra Frederiksberg med deltagelse af tidligere borgmester på Frederiksberg John Winther.
SHS-tur til Schweiz
Det schweizizke kinderæg
1. del: Basel og Bern
Erik Wilhelmsen Årets forårstur gik til Schweiz, og her bringes 1. del af beretningen med besøg i Basel og Bern.