BYtrafik nr. 3 - juni 2016

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Juni 2016
   
Det blev sommer - og byggeriet flytter Jørgen Krog og Morten E. Storgaard #########################################################
KS' hovedtypevogne
Del 1: 1901-1911 - Elektrificeringen
Finn Hørsted I år der det 50 år  siden, hovedtypevognene blev sendt på pension 1. maj 1966. I artiklen fortælles lidt om den vogntype, som kom til at præge den københavnske trafik meget længe. Læs mere her om KS' hovedtypevogne
100-årig telefonkiosk Søren Palsbo Telefonkiosken fra Frederiksberg, som er opstillet på Sporvejsmuseet fylder 100 år.
Allégade Remise og SHS Redaktionelt I SHS' spæde start blev Allégade Remise anvendt til opbevaring af materiel, og her fortælles lidt af historien fra dengang.
SHS-tur til Bornholm Redaktionelt 9. april begav ca. 60 SHS-medlemmer sig til Bornholm for ved selvsyn at følge restaureringsarbejdet. Her er en beretning fra besøget i bl.a. værkstedet i Østermarie.
Sporvejsmuseet fra oven Redaktionelt Et SHS-medlem har været i luften over Sporvejsmuseet, og her bringes flotte billeder, der viser det omfattende byggeri, der i øjeblikket foregår.
Krydsning med historien Søren Palsbo Et postkort fra Aarhus, stemplet 7. juni 1915, viser en sporvogn, der fra Nørregade er på vej over i Knudrisgade mod Østbanetorvet. Et sted, hvor Aarhus nye letbane om kort tid vil være en del af gadebilledet.
Letbaneudstilling på Sporvejsmuseet Morten Engelbrecht De senere år har en del af udstillingen i Valby Gamle Remise været præsentation af de kommende letbaner i Danmark, og i år er turen kommet til Aarhus Letbane, der på fortrinlig vis præsenterer det kommende anlæg.
Aarhus Letbane - Status medio maj Redaktionelt En opdatering på det store anlægsarbejde i Aarhus-området.
Aalborg letbane bliver måske bus Redaktionelt Status på letbaneprojektet i Aalborg, der er kommet i modvind.
Ring 3 letbanen på skinner igen Morten Engelbrecht og Finn Hørsted Politisk aftale om større statslig styring af Hovedstadens Letbaneselskab
Sveriges 14. sporvejsby
Lunds nye sporvej
Finn Hørsted Det er nu besluttet, at Lund får sin sporvej. Artiklen fortæller nærmere om det nye projekt.
Den stejle sporvej
Tenerifas nye sporvej
Finn Hørsted En beretning om sporvejsn i Santa Cruz, Tenerifas største by.
Læs mere her om Den stejle sporvej