BYtrafik nr. 1 - februar 2016

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Februar 2016
   
Ved årsskiftet Mikael Lund ###########################################
In Memoriam
Per Søegaard
Mikael Lund Mindeord om Per Søegaard.
Per Søegaard
40 år i SHS' tjeneste
Finn Erik Larsen Interview med Per Søegaard.
In Memoriam
Jørn Læsø
Mikael Lund Mindeord om Jørn Læsø.
Sporvejsmuseet ved nytårstid Svend Christensen Statusrapport ved afslutningen af Sporvejsmuseets 38. sæson.
Vinterpause og vintersysler Jørgen Krog Der er blevet arbejdet meget i forbindelse med ibrugtagningen af Remise 3. Garagen er lukket med tag, sider og porte, og Bushallen har fået tag på hele nordsiden med både under- og overpap. På sydsiden er taget også færdigt, men mangler overpap.
Letbanen med det historiske perspektiv Søren Palsbo Søndag 18. oktober havde Sporvejsmuseet besøg af personale fra Odense Letbanesekretariat, som var inviteret for at høre noget om letbanens historiske perspektiv i den fynske hovedstad.
SHS i Magdeburg og Dessau Finn Erik Larsen Beretning om SHS-turen i perioden 21. - 25. oktober med 47 deltagere.
Boganmeldelse:
Der kommer altid en sporvogn
Redaktionelt Redaktionen anmelder bogen »Der kommer altid en sporvogn« af Flemming Søeborg, udgivet af Gyldendal. 
For 100 år siden:
Lilie 5 blev hvid og gul
Finn Hørsted Linie 5 åbnede 24. april 1903 med ruten Brønshøj Kro - Nørrebrogade - Torvegade.
For 100 år siden:
Den løbske sporvogn på Trøjborg
John E. Nielsen 13. november 1915 glemte en vognstyrer at lægge stopklodsen foran hjulet ved endestationen på Trøjborgvej i Aarhus med det resultat, at vognen af sig selv begyndte at køre ned ad Trøjborgvej.
Aalborg Letbane sendt til tælling Morten Engelbrecht Det lovede tilskud til etablering af Aalborg Letbane er strøget i forslaget til finansloven for 2016.