BYtrafik nr. 6 - december 2015

Bilag til artiklen om Den store tælledag

Positionskort - Linie 01 Positionskort - Linie 02 Positionskort - Linie 03
Positionskort - Linie 05 Positionskort - Linie 05 og 07 Positionskort - Linie 06
Positionskort - Linie 07 Positionskort - Linie 09 Positionskort - Linie 10
Positionskort - Linie 16 Tællingen  

 

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
December 2015
   
Et museum i forandring Svend Christensen ###########################################
Indflytning i Remise 3 Jørgen Krog ###########################################
Lillejuleaftensdag 1965
Den store tælledag
Kai Hansen og Bent Jørgensen ###########################################
Bilag - se øverst på siden!
Københavns Sporvejes skinneplads Henrik Lynder Historien om skinnepladsen i Borups Alle, der var i brug i årene 1917-1965.
Sporvogne i København
- En billedkavalkade
Kurt G. Rasmussen Ved et udvalg af billeder præsenterer forfatteren et bredt udsnit af sporvogne, som de kunne opleves i trafik i København i perioden sommeren 1967 - nedlæggelsen i 1972.
Om 25 år
SHS' og Sporvejsmuseets fremtid
Finn Hørsted Redaktøren af BYtrafik har inviteret bestyrelsens yngre medlemmer til en samtale om opgaver, muligheder og udsigter for næste mange år.
Luftfotos af Sporvejsmuseet Redaktionelt 2. august 2015 steg SHS-medlem Robert Fischer til vejrs, udstyret med et kamera.
For 50 år siden:
Linie 7 ændret
Finn Hørsted Linie 7 blev ændret fra at køre Degnemose Allé - Kongens Nytorv til at køre Nørrebro Station - Kongens Nytorv
Sporvej i Lund
Trafikverket i Sverige har anbefalet, at Lund kommune får penge
Morten Engelbrecht ###########################################
Aarhus Letbane Morten Engelbrecht og Finn Hørsted Den aarhusianske letbane sætter nu sit tydelige præg på byen og omegnen. Indvielsen er dermed også rykket nærmere; det er stadig planen at åbne i maj 2017. Her er en status på arbejdet.
Den store tysklandstur 2015 Svend Christensen Rejserapport fra SHS-turen til Essen i dagene 13.-20. september.
»Kaser«
Interview med SHS' mangeårige kasserer Svend Christensen
Finn Erik Larsen Svend Christensen har været medlem siden 1970 og har indtil nu været kasserer i 42 år.