BYtrafik nr. 5 - oktober 2015

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Oktober 2015
   
Efterår på Sporvejsmuseet Svend Christensen ###########################################
Først var der en - nu er der snart tre Jørgen Krog ###########################################
Ib Lunding bivogn
Den nye Bivogn blev en Sukces
Redaktionelt Sådan lød overskriften i dagbladet Politiken 2. maj 1930, da avisen refererede idriftsættelsen af den bivogn, der kørte sammen med bogiemotorvogn 501, der blev præsenteret for københavnerne allerede 31. januar 1930.
For 50 år siden:
Næste offer for planskitsen
Finn Hørsted Ved vinterkøreplanens ikrafttræden 17. oktober 1965 omstilledes line 14 fra sporvogns- til busdrift.
For 100 år siden:
KS' første tværsædemotorvogne
Finn Hørsted I forbindelse med anskaffelsen af vognene 640-669, senere 340-369, blev det besluttet, at fem vogne af de 35, der var bevilling til, skulle leveres med tværsæder.
Edderkopvognenes sidste år Bent Jørgensen ###########################################
Minimetro årgang 1896 Thomas de Laine En beskrivelse af den ældste metro på det europæiske kontinent, som betjenes af 40 år gamle lavgulvssporvogne.