BYtrafik nr. 1 - februar 2015

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Februar 2015
   
Ved årsskiftet Mikael Lund ###########################################
Jul og nytår på Sporvejsmuseet Svend Christensen ###########################################
Linie 13's åbning Henrik Lynder Henrik Lynder beskriver sporvognslinie 13's historie fra forgængeren til linie 13 - »Kjøbenhavns Sporvei-Selskab«s Korsgadelinie, som åbnede 19. maj 1868 mellem Tivoli og Klampenborgbanegården (senere Nordbanegården), en strækning på 300-400 m.
Læs mere om linie 13's åbning her
Fotokonkurrence Redaktionelt I anledning af foreningens jubilæum udskrives en fotokonkurrence blandt bladets læsere ned temaet »Hvem kan indsende flest billeder af vogn nr. 50 eller vogne på linie 50«.
To hundredeårs fødselsdage Stig Prehn ###########################################
SHS fylder 50 år:
En tidligere formand har ordet
Finn Erik Larsen Et interview med Ole Iskov - en af initiativtagerne til oprettelsen af SHS - der fortæller om den første tid i SHS.
Medlemmernes dag 2014 John Schiøler Nielsen En øjenvidneberetning fra Medlemmernes Dag 2014. 
Sporvogne i Andeby Johnny Grandjean Gøssig Jacobsen ###########################################
SHS på tur Finn Erik Larsen En beretning fra SHS-turen til Rostock i oktober 2014
    Se opskrift på SPORVOGNSKÅL her