BYtrafik nr. 5 - oktober 2014

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Oktober 2014
   
Sporvejsmuseet er blevet grundejer Svend Christensen ###################################################
Nr. 300 Redaktionelt Dette udgivelse af BYtrafik er nummer 300, og der fortælles lidt om bladets udvikling.
Kørslen til Kastrupfort Willy Christensen Et let bearbejdet genoptryk af artiklen, som blev bragt i BYtrafik 4-1969, side 74-77. Denne gang med farvebilleder.
KS motorvogn nr. 19 Willy Christensen Et let bearbejdet genoptryk af artiklen, som blev bragt i Sporvejshistoriske Selskabs medlemsblad nr. 3-1966, side 35-37.
Denne gang med farvebilleder.
Ny trafikaftale om letbaner, metro og cykler Morten Engelbrecht Regeringen og DF, SF og EL har indgået en milliardaftale, der skal styrke den kollektive trafik. Morten Engelbrecht ser nærmere på de enkelte punkter.
Sporvejsmuseet får nye rammer Jørgen Krog Visionen fra 2003 kan nu endelig virkeliggøres, og artiklen ser nærmere på de enkelte elementer, der indgår i museets forestående udvidelse.
Billeder fra »dengang« Redaktionelt I anledning af blad nr. 300 skal læsernes øjne fodres med lidt godt. Der bringes - uden anden anledning - nogle billeder fra Leif Bang og Jan Walters samlinger.
Nyt fra Oslo Bjørn Andersen Det er et stykke tid siden, at vi har bragt en rapport fra Oslo. Som appetitvækker til SHS' »fødselsdagsrejse« i februar er her en status. Den første del handler især om T-banen. Anden del om trikken kommer i nr. 6-2014.
Gennemprøvet letbanesystem til Aarhus Morten Engelbrecht Der er nu truffet aftale, om hvem der skal levere og anlægge letbanen i Aarhus. Artiklen giver en opdatering på projektet.