BYtrafik nr. 5 - oktober 2013

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Oktober 2013
   
Sporvejsmuseet køber kæmpebus Svend Christensen Et ønske om, at en 13,7 meter bus skulle indgå i Sporvejsmuseets efterhånden omfattende samling af busser, er blevet indfriet med anskaffelsen af en tidligere Arriva-bus fra 2001. I anledning af 10-året for etablering af trolleybusdrift i Landskrona har museets trolleybus KS 101 igen været på besøg i den svenske by. I 2012 overtog Sporvejsmuseet en tidligere bus fra Birkerød Bus Compagni - nr. 43. Bussen fra 1984 er nu gennemrestaureret og fremtræder i sit oprindelige udseende og blev præsenteret ved en reception 27. september. På Sporvejsmuseet er Hamborg-bivognen HHA 4384 kommet tilbage efter restaurering i Gera og skal nu færdiggøres på museet, og på Bornholm er man begyndt på genopbygningen af den københavnske motorvogn KS 567.
De første københavnske sporvogne Svend Christensen og Per Søegaard Det er 150 år siden, at de første sporvogne så dagens lys i København. Svend Christensen og Per Søegaard fortæller historien om starten på de københavnske sporvogne og hvad der skete andre steder i Verden i den periode.
En tur med hestesporvognen Redaktionelt Denne artikel med en tænkt tur med hestesporvognen i tiden efter forlængelsen til Slukefter er et uddrag af en længere artikel, trykt i »Festskrift i Anledning af Sporvejs- & Omnibusfunktionærernes Organisations 25 Aars Jubilæum, 1897 – 4. Januar – 1922«, redigeret af Karmark Jensen. 
Trolleybusserne ad Lyngbyvej Per Søegaard 25 år med trolleybusser ad Lyngbyvej. De første, der kørte på strækningen Nørreport - Jægerborg/Lyngby, blev sat i drift 21. maj 1938. 15. oktober 1963 blev linie 23 og 24 omstillet til enmandsbetjent dieselbusdrift. Per Søegaard fortæller om denne periode i den københavnske trafikhistorie.
Med SHS i Amerika
2. del: Toronto
Svend Christensen SHS's forårstur 2013 gik til San Francisco og Toronto. I dette og sidste afsnit fortælles om oplevelserne ved besøget i Canadas største by, Toronto.
Kavalkade på Sporvejsmuseet Redaktionelt En reportage fra den store kavalkade på Sporvejsmuseet 31. august, hvor man markerede 160-året for den første sporvogn i København.
Letbanen i Ring 3 Morten Engelbrecht 20. juni blev aftalen om den nye letbane på Ring 3 underskrevet af de berørte 11 kommuner samt Region Hovedstaden og staten. Morten Engelbrecht beskriver projektet samt andre projekter knyttet hertil.
Sporvogne i Letland Finn Erik Larsen Finn Erik Larsen besøgte Letland i sommeren 2012 og beretter om sine oplevelser i forbindelse med besøget.