BYtrafik nr. 4 - august 2013

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
August 2013
   
Sommer på Sporvejsmuseet Svend Christensen Besøgstallet ved udgangen af juli måned var tæt på niveauet i 2012, som dog ikke var en af de bedste sæsoner. I anledning af 100-året for den første motoromnibus i København var arrangeret et bustræf på Sporvejsmuseet med deltagelse af 26 busser. Medlemmernes Dag bød på et alsidigt program med veteranbiltræf, kørsel med hesteomnibus, musikalsk underholdning m.m. I august deltog museet med udstilling af bussen KS 772 på Bellahøj i forbindelse med afviklingen af Copenhagen Historic Grans Prix. Rostock-motorvognen 797 er vendt hjem til museet efter endt restaurering i Rostock og er nu igen i trafik.
Kavalkade på strøger John Schøler Nielsen En lille rapport fra afviklingen af buskavalkaden ad Strøget i København og udstillingen på Rådhuspladsen i anledning af 100-året for den første motoromnibus i København.
Tre 100-års dage i Odense Ole Iskov 3. juli 1913 åbnedes Havnelinien i Odense. I den forbindelse var det nødvendigt at anskaffe yderligere tre driftsvogne, hvoraf den ene var nummer 12, som er bevaret og i dag kører som museumsvogn på Sporvejsmuseet. Den tredje jubilar er den åbne bivogn, nummer 59, ligeledes blev leveret af ASEA i 1913. Vognen er i øjeblikket under restaurering i Odense.
Myldretur med den faste konduktør Uændret optryk fra Politiken 29. januar 1957 I myldretiden få minutter efter kl. 17 steg Politikens medarbejder på en linie 5. Formålet var at undersøge den faste konduktørs muligheder for at klemme folk i dørene og finde ud af, om man rent praktisk kunne anvise konduktøren en bedre plads i vognen.
Linie
Et essay om begrebet linie og om liniebeskiltning. 3. del
Kaj Hansen og Svend Christensen En fortsættelse af artiklen i forrige nummer af BYtrafik
Vogne vi (ikke) fik
Vognsanskaffelser i de seneste 15 år. 1. del
Svend Christensen En opfølgning på en artikel fra 1998, hvor forfatteren gennemgår Sporvejsmuseets vognanskaffelser siden 1978.
Med SHS i Amerika
1. del: San Francisco
Svend Christensen SHS-turen i foråret 2013 gik til San Francisco og Toronto. Artiklens 1. del beretter om besøget i San Francisco