BYtrafik nr. 3 - juni 2013

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Juni 2013
   
Nyt fra Sporvejsmuseet Svend Christensen Sæson 2013 på Sporvejsmuseet begyndte officielt store bededag, fredag 26. april, og 4. maj var der premiere på kørsel med museets hesteomnibus. Der vil i år kørsel med hestesporvogn eller-omnibus på udvalgte dage. Efter den kolde og lange vinter er restaureringsarbejdet igen kommet »op i omdrejninger«, og der arbejdes på både sporvogne og busser. Et par færdigrestaurerede busser vil kunne præsenteres allerede tidligt på sæsonen.
Motoromnibusser i 100 år Redaktionelt I 1913 kørte den første motordrevne omnibus ad Strøget i København. Det blev markeret med en kavalkade i København 13. juni og et arrangement på Sporvejsmuseet 15. juni med deltagelse af 26 busser.
Sporvognen, der forsvandt sporløst Einar Hoff Einar Hoff beretter om en hændelse i den øst-franske by Epinal, hvor en sporvogn forsvandt en morgen i 1910 og først dukkede op syv år senere.
Københavnske dyrskuer Per Søegaard I sommeren 1938 afholdtes på Bellahøj en stor landbrugsudstilling. Denne var kun en af 27 landbrugsudstillinger - dyrskuer - der afholdtes i København i løbet af de første to tredjedele af 1900-tallet. I artiklen omtales de sporvejsmæssige foranstaltninger, der blev truffet ved disse dyrskuer.
Endestationer:
Dyrskuesløjfen
Per Søegaard Man regnede med, at sløjfen foran hovedindgangen til dyrskuepladsen på Bellahøj kun skulle være midlertidig i forbindelse med landbrugsudstillingen i 1938, men den endte med at blive brugt ved i alt 24 dyrskuer frem til 1964.
Årets udstilling 1:
Danmarks første letbane
Morten Engelbrecht Årets udstilling på Sporvejsmuseet indeholder bl.a. en udstilling om den kommende letbane i Aarhus, som forventes at blive taget i brug i 2017.
Årets udstilling 2:
Edward VII tog sporvognen
Søren Palsbo I forbindelse med restaureringen af tre sporvogne i Østermarie på Bornholm dukkede en masse ting og sager op, da man begyndte at skille vognene ad. Bl.a. en del gamle mønter. Blandt disse en engelsk One Penny fra Edward VII's regeringsperiode 1901-1910.
Letbaner i København 2 Finn Hørsted DTU Transport har på opdrag af Region Hovedstaden undersøgt økonomien i et sammenhængende letbanesystem i hovedstadsområdet. Artiklen er en gennemgang af rapportens konklusion.
Linie
Et essay om begrebet linie og om liniebeskiltning. 2. del
Kaj Hansen og Svend Christensen En fortsættelse af artiklen i forrige nummer af BYtrafik
Bagperronen
Ny køreplan
Københavnsområdet
  Mere udførlig beskrivelse af ændringerne kan ses her!