BYtrafik nr. 2 - april 2013

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
April 2013
   
Den lange vinter på Sporvejsmuseet Svend Christensen Den lange vinter lagde en dæmper på meget af det arbejde, der normalt udføres i vintermånederne, og det har primært været opgaver, der kunne arbejdes på inden døre, der i beskedent omfang har kunnet nyde fremme.
Team 100:
Tilbageblik på året 2012
Mogens Otto »Team 100« arbejder, som navnet angiver. Primært på restaureringen af KS-motorvogn 100, men med deres alsidige ekspertise er de også tit inddraget i andre af museets opgaver. Mogens Otto opsummerer året 2012.
Årets udstilling:
Sporvognenes danske premiere
Søren Palsbo I 2013 er det 150 år siden, at den første danske sporvogn kørte, og det markeres i årets udstilling på Sporvejsmuseet, hvor der dog samtidig også vises plancher over letbaneprojekter i Aarhus, Odense og København.
Linie
Et essay om begrebet linie og om liniebeskiltning - 1. del
Kaj Hansen og Svend Christensen Forfatterne ser på ordet »Linie«'s særlige betydning i forbindelse med sporvognslinie og buslinie og liniepraksis og beskiltningens for i forskellige lande.
Cairos tre sporvejssystemer Erik Wilhelmsen Rapport fra en rejse til Cairo i februar 2010.
Letbaner betaler sig bedre end metro Karl Vogt-Nielsen og Kjeld A. Larsen En kritisk gennemgang af rapporten »Udbygning af den kollektive trafik i København«.
Letbaner i København Morten Engelbrecht Trængselskommissionens nye arbejdsrapport foreslår et sammenhængende letbanenet i København. Morten Engelbrecht gennemgår de forskellige forslag til letbanelinier i hovedstadsområdet.
Museumsvognene:
75 års fødselsdag
Redaktionelt Sporvejsmuseets KS-bogiemotorvogn 575 blev sat i drift 7. april 1938 og kan således i år holde 75 års fødselsdag.