BYtrafik nr. 6 - december 2012

BYtrafik/Titel

Forfatter

Resumé

Bytrafik

December 2012

Da Sporvejsmuseet gik over til hestedrift

Svend Christensen

Den ordinære sæson sluttede med et besøgstal på et niveau lidt under sidste år. Fredagen før efterårsferien deltog Sporvejsmuseet i Kulturnatten i København med et antal busser, som det har været tradition gennem en del år. Som noget nyt kunne museet i år tilbyde gæsterne tur med museets hestesporvogn rundt på forpladsen alle dage i efterårsferien. I værkstedet arbejdes på restaurering af bl.a. rensevogn DVG 711 og KS 100. Arbejdet på ÅS 3 nærmer sig sin afslutning, og KS 327 er kommet retur til museet efter restaureringen i Gera og vil blive præsenteret i forbindelse med sæsonstarten i 2013. Også andre vogne arbejdes der på både på museet og af medarbejdere på Bornholm.

KS' 1912-bivogne

Per Søegaard

En artikel om bivogne anskaffet af Københavns Kommune i 1912.

En hilsen fra en FESA-konduktør

Erling Quaade

Et genoptryk af en artikel bragt første gang i »Historisk Set«, nr. 61, november 2003.

For 50 år siden:

Linie 16 afkortes

Thomas de Laine

1. maj 1962 afkortedes sporvognslinie 16 fra Søborg til endestationen på Frederiksborgvej ved Emdrupvej, og buslinie 43 overtog betjeningen af Søborg-strækningen.

2 x Finn

Redaktionelt

Radaktionen af Bytrafik udvides, og Finn Erik Larsen indgår i redaktionen.

Årets tysklandstur

Svend Christensen

Beretning om SHS' efterårstur, der gik til Köln og Bonn med besøg i bl.a. Wuppertal og Solingen.

Tram-filateli

- Postbefordring med sporvogne

2.del

Peter Michaelsen

Fortsættelse af artiklen fra forrige nummer, der handler om, hvordan man har anvendt sporvogne i forbindelse med distribution af post forskellige steder i Verden.

En dårlig dag for linie 3

Bent Jørgensen og

Torben Liebst

Fredag 28. juli 1967 var en dårlig dag for linie 3 med en påkørsel og et nedbrud, der på en underlig måde greb ind i hinanden.

Kangerlussuaq bybus

Henrik Karl Nielsen

-buslinien i Grønlands største bygd

Sporvognslinie 68 i Marseilles

Kurt G. Rasmussen

Kurt G. Rasmussen fokuserer denne gang på sporvejshistorien i den franske by Marseilles.

London er altid et besøg værd

Johnny Sørensen

Et billedmæssigt indtryk fra den kollektive trafik i London.

På genvisit efter 41 år

Erik Carstensen

Aarhus fejrede »Strøgets« 40 års jubilæum, og i den forbindelse var motorvogn nr. 18 udstillet på Skt. Knuds Torv i tre dage i november. En lille beretning om arrangementet.