BYtrafik nr. 5 - oktober 2012

BYtrafik/Titel Forfatter Resumé
Bytrafik
Oktober 2012
   
Efterår på Sporvejsmuseet Svend Christensen Sæsonen nærmer sig sin afslutning, og de seneste måneders besøgstal har rettet noget op på efterslæbet, der har været i forhold til forrige sæson. Efter en vellykket prøvekørsel med museets hestesporvogn »Hønen«, har det været muligt at tilbyde gæsterne en tur med denne i efterårsferien. Der er indgået et nyt lejemål af en hal i museets nærhed, hvor en del af busserne kan opbevares. I Gera nærmer restaureringen af KS 327 sig sin afslutning, på Bornholm arbejdes med restaureringen af tre sporvogne og på museet er der travlhed med restaureringen af bl.a. ÅS 3, KS 100 og RBG 2410.
Vej- og kloakvognene
- en 100 års fødselsdag
Per Søegaard og Finn Hørsted 1. august 1911 overtog Københavns Kommune det private selskab De Københavnske Sporveje og videreførte det under navnet Københavns Sporveje. Artiklen omtaler de første 25 motorvogne, der blev anskaffet efter den kommunale overtagelse.
Endestation fylder 75 år Thomas de Laine 15. oktober 2012 var det 75 år siden, at linie 2 blev forlænget fra Sundby Remise til hjørnet af Amagerbrogade og Sundbyvestervej - Sundbyvester Plads. Artiklen kigger på trafikkens udvikling på pladsen i årenes løb.
Sporvejshistorisk Selskab i Svanemølle Remise, 2. del Svend Christensen 2. del af beretningen om årene 1966-75, hvor Sporvejshistorisk Selskabs sporvogne var stationerede i Svanemølle Remise, der dermed udgjorde den københavnske hovedbase for foreningens bevarings- og restaureringsvirksomhed.
Medlemmernes Dag 2012 John Schiøler Nielsen En billedreportage fra årets arrangement »Medlemmernes Dag«.
SHS-rejse:
Portugal genbesøgt
Svend Christensen Årets forårsrejse gik til Portugal, hvor Coimbra, Porto, Sintra og Lisboa besøgtes af 33 deltagere.
Tram-filateli
- Postbefordring med sporvogne
Peter Michaelsen Artiklen fortæller om, hvordan man gennem tiderne har anvendt sporvogne i forbindelse med distribution af post forskellige steder i Verden.
Bagperronen
Nyt fra Smilets By
Poul Gunder Nielsen Se nærmere beskrivelse af ændringer her