BYtrafik nr. 2 - april 2012

Titel Forfatter Resumé
Vinter på Sporvejsmuseet Svend Christensen Den ret korte og milde vinter har gjort det muligt at arbejde udendørs både med skinner og beskæringsarbejder. Der er foretaget kontrol af skinner og køreledningsanlæg op til sæsonstarten. Flensborg-sporvognen er færdigrestaureret i Flensborg og har været på sin første prøvetur.
Årets udstilling: Sporvogne og meget mere Søren Palsbo I årets udstilling viser en række nye plancher, hvor meget storbyen har forandret sig: bebyggelsen, trafikken, forretningslivet og byens borgere. Andre nye plancher viser storbyens trafik, der fulgtes med sporvognene igennem mange årtier. Men det er ikke fortid alt sammen. På udstillingsbannere vises de sidste nye planer for et letbanenet i Odense, hvor der bl.a. er planlagt et nyt supersygehus, et forsker- og videncenter og udbygning af det eksisterende universitet.
For 40 år siden: Den sidste sporvogn Hans Harpøth En artikel i anledning af 40-året for nedlæggelsen af den sidste sporvognslinie i København.
Københavns trafikhistorie: Brud eller normalitet? Kai Hansen 1972 - 2002: Selvstændig epoke eller provisorium? Forfatteren kigger på sporvejspolitik indtil 1962, planskitsen for Københavns Sporveje 1962-65, Langtidsplanen for Københavns Sporvejs 1965-72, Busmonopolet 1972-2002 og Metroen fra 2002.
Danmarks første letbane Morten Engelbrecht En artikel om den kommende letbane i Aarhus, hvor første etape forventes indviet i 2016.
Duosporvogne Finn Hørsted Køretøjer til jernbane og sporvej.
Det butsnudede firtal Bent Jørgensen Ved nummereringen af Københavns Sporvejes sporvogne har man i nogle tilfælde anvendt firtaller med spids næse og i andre anvendt firtal med lodret afskåret spids (»butsnudet«). Artiklen kigger nærmere på problemet.