BYtrafik nr. 1 - februar 2011

Titel Forfatter Resumé
Ved årsskiftet Mikael Lund Formand og museumsleder Mikael Lunds tilbageblik på sæson 2010.
Jul på Sporvejsmuseet Svend Christensen Sæsonen 2010 sluttede med julearrangementet, hvor der kom 1.261 gæster. I alt aflagde 23.492 gæster besøg på museet i 2010. I 2009 var besøgstallet 24.547.Det tidlige og vedvarende vintervejr med megen frost har hindret en del arbejder på museet,, men der har dog været arbejdet på udvidelsen af traktorhuset og indersiden af vinduerne i Valby Gamle Remise. Også restaureringsarbejderne på KS 100 og ÅS 3 er fortsat i et vist omfang.
Lavgulvs-museumsbus til Sporvejsmuseet Morten Egeskov Storgaard I et forrygende snevejr fik Sporvejsmuseet lørdag den 18. december 2010af Netbus A/S i Skibby overdraget en lavgulvsbus bygget i 1994. Bussen er indtil foråret 2011 museets yngste bus.
Danmarks tre sporvejsbyer: København, Aarhus og Odense Redaktionelt En status på de projekter, der for tiden arbejdes på, i forbindelse med en mulig genindførelse af sporvogne (letbaner) i de tre byer.
Baadfarten på Søerne Torben Hilberg I 1894 etableredes »vandsporvogne« på søerne i København, med forbindelse mellem Østerbrogade og Søpavillonen ved Gyldenløvesgade.
Pølsevognsjubilæum: Serveret med føl'se i 90 år Redaktionelt Pølsevognen fyldte 90 år 18. januar 2011.
Sporvejsmuseets plakat: Hvorfra stammer motivet? Redaktionelt Sporvejsmuseets årsplakat 2010 var med motiv fra Amagerbrogade 1905.
Malmø 2016:
To sporvejslinier
Uddrag fra »Modern Stadstrafik« Sporvejsplanlægningen i Malmø går ind i en mere aktiv fase. Der planlægges med to linier i første etape. De skal passere Centralstationen og får endestation i vækstområdet Västra Hamnen.
SHS-efterårsturen 2010: Til Belgien, England og Isle of Man Svend Christensen En rapport fra turen, som fandt sted sidst i september 2010, og hvor mange forskellige transportmidler blev taget i anvendelse.
Til bryllup i New Orleans Karen Adrian Sporvogne har altid fyldt meget i familien Adrians familiehistorie. Næste generation har taget denne del af familiekrøniken til sig. Familien, der er vognstyrere i tre generationer, fik syn for sagn, da Troels Pind Adrian som 4. generation skulle giftes i New Orleans.
Postkort fortæller sporvejshistorie: Aarhus 1904 til 1944 1. kort Thomas Hilberg Et postkort med motiv fra prøvekørslen i sommeren 1904.
Vienna Ring Tram Kurt G. Rasmussen En turistsporvognslinie blev sat i drift 4. april 2009 i Wien.
Vognrestaurering i Gera Mikael Lund Et samarbejde er etableret mellem Sporvejsmuseet og sporvejene i Gera i den sydlige del af det tidligere DDR, hvor forskellige restaureringsarbejder er igangsat.