BYtrafik nr. 6 - december 2010

Titel Forfatter Resumé
Nye busser til Sporvejsmuseet Svend Christensen Sporvejsmuseets ordinære sæson kom besøgsmæssigt til at ligge på et niveau lidt under året før, men det endelige tal må afvente julearrangementet og et særarrangement. 15. oktober deltog Sporvejsmuseet atter i Kulturnatten i København med et antal busser, der kørte på en rundstrækning med udgangspunkt på Rådhuspladsen. Ventesalsbygningen fra Vestre Kirkegård er nu blevet malet, og der udestår kun mindre arbejder, før bygningen kan bringes på plads ved stoppestedet Flemmingsminde. I efteråret fik bestyrelsen en henvendelse fra Busbevaringsgruppen Danmark om en mulig overtagelse af otte bybusser fra København, Odense og Århus. Restaureringsarbejderne på vognene fortsætter både på museet og hos sporvejene i Gera og Rostock, hvor et par vogne er under arbejde.
For 50 år siden:
Onsdag starter den blå turistsporvogn
Artikel i Berlingske Tidende, maj 1960 Turistsporvognslinie i København oprettedes 1. juni 1960 og kørte sidste gang i sommerhalvåret 1967.
På sightseeing med "linie t" Artikel af Bent Johansen i Berlingske Tidende, juni 1960 En reportage fra en af de første ture med turistsporvognen.
14.000 med Mermaid-bussen på 20 dage Artikel i Berlingske Tidende, juni 1960 Inden Bent Johansen fra Berlingske Tidende kørte på kryds og tværs gennem København interviewede han sporvejsdirektør Ejnar Nielsen, bl.a. om Mermaid-bussen.
For 50 år siden:
En KS-succes: Turistsporvognen
Redaktionelt Den stadig stigende turiststrøm til København medførte, at KS fra 1960 indførte speciel kørsel for turister.
Sporvognskalenderen Fra Leif Bangs avisarkiv I 1969 udsendte Københavns Sporveje sammen med Thejl´s Bogtryk en evighedskalender, som stadig er et samlerobjekt blandt »sporvogns-nørder«.
For 50 år siden:
Nye sporvogne og sporvognsfarver i København"
Berlingske Tidende 23. august 1960 De todelte Düsseldorf-sporvogne indsættes først på linie 5, senere på linie 2 og 16. Fra Vilhelm Nickels avisarkiv.
Fra europæisk storby til provinsby - glimt af et København under forvandling i året 1969 Kurt G. Rasmussen I 1969 var Københavns relativt store sporvejsnet, der burde have været moderniseret og udvidet, fortsat under afvikling.
Postkort fortæller sporvejshistorie: Fra hestedrift til eldrift 6. kort Thomas Hilberg Postkort nummer 6 er igen et motiv fra Kongens Nytorv i København
Frederiksberg Sporvejes hesteomnibusstationer Henrik Lynder Ved elektrificeringen ad de frederiksbergske linier i 1899 blev hesteomnibuslinien ad Strøget en »blindtarm« på selskabets net fjernt fra dets remiser. Artiklen belyser, hvordan man søgte at løse dette problem.
Postkort fortæller sporvejshistorie: Fra hestedrift til eldrift 7. og sidste kort Thomas Hilberg Postkort nummer 7 fører os frem til Lille Triangel.
Vinterskumring på Toftegårds Plads Anders Møller Nielsen Lidt fotomotiver fra Toftegårds Plads i vintermørket.
Et besøg på Münchens sporvejsmuseum Sven Jacobsen Sven Jacobsen besøgte museet i juni 2010 og fortæller her om sine oplevelser.
Åbnede Malmø John Schiøler Nielsen Et besøg hos museumssporvejen i Malmø i maj 2010 ledte tankerne hen på 1973, hvor den samme vogn bragte SHS´s medlemmer til Limhamn.