BYtrafik nr. 3 - juni 2010

Titel Forfatter Resumé
Nye åbningstider og nye vognstyrere Svend Christensen Fra denne sæson er åbningstiderne ændret, så der nu åbnes kl. 10 om lørdagen, og i sommerferieperioden holdes også åbent om fredagen, således at der i denne periode kun er lukket om mandagen. To af deltagerne fra det nye vognstyrerhold har været til eksamen i maj og fungerer nu som vognstyrere på museet. Anlægsmæssigt er der foretaget en del brolægningsarbejder og i smøgen bag Valby Gamle Remiser er en overdækning af de to spor under etablering. Rostock-motorvogn 797 er sendt til Rostock for restaurering og Flensborg-vogn nr.36 er sendt til Gera for at blive restaureret sammen med bogierne til KS 587. På museet arbejdes der fortsat med KS 100 og ledvognen KS 890.
Museets »vognmandsforretning« udvider Erik Storgaard Museet har anskaffet en brugt Volvo FM 7-lastbil, som er en stor hjælp i forbindelse med de mange transportopgaver, der skal løses.
Esbjerg: Sporvejsplan 1922 En mulighed i 2010? Per Kromann Jepsen I stadsingeniør H. Nonboes byplan indgik sporveje på indfaldsvejene. Kunne Esbjerg have haft eller få sporveje i dag?
Postkort fortæller sporvejshistorie: Fra hestedrift til eldrift 2. kort Thomas Hilberg Denne gang er motivet Slotsholmen foran ruinen af Christiansborg
Nuup Bussii - 30 år Jens-Kristian Rubæk Dahl Jens-Kristian Rubæk Dahl besøgte Nuuk i Grønland i sommeren 2009 og fortæller om udviklingen i byens bustrafik
Fossile spor Bjørn Andersen Mange steder kan man finde rester af sporveje mange år efter deres nedlæggelser. Bjørn Andersen har set på nogle af dem
Mellem Barolo og Alba Dines Bogø En lille beretning om en trolleybusforbindelse mellem to små byer i Italien i 1910-1919
Frk. Düsseldorf skal have nye klæ'r Erik Wilhelmsen En beretning om et besøg i Alexandria, hvor mange af de tidligere københavnske Düwag-ledvogne stadig er i daglig trafik