Til pressen         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

12. marts

Museets åbning - nye kapitler i sporvejshistorien

Når Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm åbner til sæsonen 2017 påskedag, 16. april, sker det få uger før, der skrives nye kapitler i den danske sporvejshistorie. Den jyske hovedstad - og den europæiske kulturby - Aarhus har premiere for byens og oplandets nye letbane i maj måned. En begivenhed, som naturligvis markeres af det midtsjællandske museum. Også Odense og hovedstadsområdet er på vej med deres letbaner – den moderne udgave af sporvejene.

Men der skrives også nye kapitler på Sporvejsmuseet, hvor man ved sæsonens begyndelse er ved at opføre den femte nye bygning – endnu en sporvognsremise – inden for godt to år. Den nyeste bygning vil foruden sporvogne også være remise for trolleybusser – elektriske busser, der henter deres strøm fra luftledninger.

Foreningen bag Sporvejsmuseet – Sporvejshistorisk Selskab – har fulgt udviklingen af moderne sporveje i udlandet gennem adskillige år. Den sidste gamle danske sporvognslinje blev omstillet til busdrift i 1972. Siden har mange danskere opfattet sporvogne som lige så fortidige som vikingeskibe. Det har Sporvejsmuseet forsøgt at korrigere via aktuel information lige siden museets åbning for offentligheden i 1978. Mens der er blevet anlagt moderne sporvejssystemer i talrige byer i vore nabolande, har danske politikere holdt sig for både øjne og ører, når udlandet kunne berette om særdeles positive erfaringer med denne kvalitetsforbedring af kollektiv bytrafik. Nu er udviklingen omsider nået til Danmark, så letbaner også her bliver en del af det samlede udbud af kollektiv bytrafik.

Sporvejshistorien er naturligvis ikke glemt i Sporvejsmuseets nye udstilling. Fænomenet Totalreklame – fuldstændig ommaling af en sporvogn eller bus i reklameøjemed – bliver belyst i årets udstilling, idet Irma kørte på det københavnske sporvejsnet med en særlig kaffesporvogn malet i kaffeposefarver i 1957 og 1967. Den sidste kaffesporvogn og en tilsvarende bivogn blev købt af Irma og opstillet ved firmaets hovedkontor de følgende 13 år, hvorefter vognene blev overtaget af Sporvejsmuseet. Sporvognene er i depot og venter på at få slettet sporene af tidens tand. Men der er faktisk endnu en dansk sporvogn med totalreklame. Det er en af Aarhus’ nye letbanevogne, som er fuldstændigt folieret som reklame for byens status som europæisk kulturby.

I 1967 – for 50 år siden – var omstillingen til busdrift nået så vidt i hovedstaden, at den første af de seks ”store” sporvognslinjer blev trafikeret af dieselbusser. Det drejede sig om byens ældste sporvognslinje – hovedlinjen, linje 1.  Dermed var sporvejsnettet blevet så stormasket, at man samme år opgav at vise turisterne byens seværdigheder fra den særlige turistsporvogn Linje T.

Sporvejsmuseets besøgende kan ikke undgå at se den kolossale udvikling, som museet gennemgår i disse år. Museumsgaden med det uofficielle navn Valby Langgade udvikler sig også, idet der etableres stadig flere butiksudstillinger, som de så ud i 1940erne, 1950erne og 1960erne. Selv noget så historisk som et dansk posthus!

Bustrafikken har flere mærkedage i Sporvejsmuseets 2017-sæson. 27. juli 1917 – for 100 år siden – blev hovedstadens sidste hesteomnibusser pensioneret, hvorefter al kollektiv transport hos Københavns Sporveje var drevet med elektricitet eller benzin. Den bevarede hestetrukne omnibus kan opleves i trafik mellem Sporvejsmuseet og Skjoldenæsholm Herregård en halv snes gange i løbet af sæsonen – også på selve 100-års dagen, 27. juli. En meget aktiv pensionist! Og så åbner Sporvejsmuseets nye busudstillingshal lørdag 1. juli, hvilket indebærer, at Sporvejsmuseets udstilling udvides med yderligere 2.600 kvadratmeter.

Sporvejsmuseet ligger ved Jystrup mellem Roskilde og Ringsted. Museet er åbent lørdage, søn- og helligdage kl. 10-17. I skolernes sommerferie kl. 10-17 alle dage undtagen mandage, hvor museet er lukket. Der kan læses mere på www.sporvejsmuseet.dk