Til pressen         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

7. november

Sporvognskalenderen 2013                        

Nyt år i selskab med sporvogne

Der åbnes stadig nye letbaner i udlandet, og de er også på vej i de tre største byer i Danmark – hovedstaden, Aarhus og Odense - selv om danske politikere har tøvet meget længe. Letbaner er det samme som moderne sporvogne. Når de er et interessant alternativ til undergrundsbaner/metro, hænger det sammen med, at de er kollektiv trafik af så høj kvalitet, at de er et attraktivt alternativ til privatbilen. Erfaringerne fra udlandet viser, at bilister i stort tal lader bilen stå og i stedet tager den moderne sporvogn. Og så gør det selvfølgelig heller ikke noget, at anlægsomkostningerne for letbaner er omkring en syvendedel af, hvad de er for undergrundsbaner/metro, lige som letbane-anlægsarbejdet kan udføres væsentligt hurtigere.

                  

Men indtil videre er Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm på Midtsjælland fortsat ene om at tilbyde sporvognstrafik i Danmark. Mens der ventes på de moderne sporvogne, kan man være i selskab med gamle danske sporvogne i endnu en ny udgave af ”Sporvognskalenderen”. Den har været udsendt siden 1973, da sporvognene endnu var i frisk erindring hos de fleste. Der er efterhånden gået mere end 40 år, siden sporvogne for sidste gang var en del af gadebilledet i hovedstaden, nærmere bestemt 22. april 1972. Aarhus sagde farvel til sine to sporvognslinjer et halvt år forinden (november 1971), mens den tredje danske sporvejsby, Odense, erstattede sine røde sporvogne med dieselbusser allerede i sommeren 1952.

”Sporvognskalenderen 2013” rummer billeder i farver og sort/hvid, som er stillet til rådighed af medlemmer af foreningen Sporvejshistorisk Selskab eller hentet i selskabets arkiver. De ældste motiver er mere end 100 år gamle, de yngste fra sporvejenes sidste år. Som noget nyt er der i kalenderen et enkelt motiv fra Sporvejsmuseet, hvor bevarede danske sporvogne har et aktivt otium.

Sporvognskalenderen 2013

Sporvejshistorisk Selskab

Vejl. pris i boghandelen 95 kr.