Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

 

25. januar 2016: Turafdelingens leder Jørn Læsø er død

Det er med meget stor sorg, at jeg må meddele, at Jørn Læsø pludseligt og uden forudgående varsel lørdag eftermiddag 23. januar er død efter at været blevet ramt af en massiv blodprop i lungerne.

Det er ikke mere end tre uger siden, at vi mistede Per Søegaard, hvilket ganske vist ikke kom helt uventet, men at vi nu blot godt tre uger senere også må sige farvel til endnu en SHS nøglemedarbejder, er næsten ikke til at bære. Jørn var ikke kun en kollega, men også en rigtig god ven og rejsekammerat.  Jørn blev kun godt 61 år gammel og havde været medlem af SHS siden september 1970, hvor han meldte sig ind i en alder af kun 16 år.

Vor dybeste medfølelse går til Jørns kone Lone og deres datter Lærke. Deres tab er så ufattelig stort, at jeg savner ord.  Jørns død er også et stort tab for SHS, men intet i sammenligning med deres tab.

Jørn har været leder af Ekstern Salgsafdeling siden 1976 og han havde et rigtig godt forhold til en lang række boghandlere, hvoraf der dog med årene blev færre og færre. Jørn gjorde en stor indsats ved personlig at tage rundt til boghandlerne i det storkøbenhavnske område, især når der skulle udleveres kalendere i kommission, og dette gode forhold har SHS nydt godt af på mange områder.

Jørn var altid meget glad for at besøge sporvejssystemer i udlandet og var en fast deltager på SHS’s ture helt tilbage fra midt 70’erne. Det er meget meget få ture, som ikke har haft Jørn som deltager, og siden 1. januar 2004 har han på glimrende vis, og i godt samarbejde med John Fl. Christensen, selv ledet turafdelingen, hvor han tog over efter Jens Ahm. Jørn har stået for en stor systematik i turene og har haft et godt øje for hvilke rejsemål vi måtte mangle og hvilke det ville være rigtigt at genbesøge. Jørn programmerede turene flere år frem i tiden, således at interesserede deltagere har kunnet planlægge derefter.

I 2006 blev det med Rostock som første mål besluttet at lave en kort 3-5 dages senefterårstur – med en enkelt undtagelse altid i uge 43 – som  supplement til forårsturen (oftest i maj måned) og den tidligere efterårstur i september måned.  Det har krævet meget planlægning at holde styr på indtil flere ture samtidig, men det mestrede Jørn. Og Jørn kunne glæde sig over, at hans koncept omkring turene og den kontinuerlige bestræbelse på at finde et fornuftigt prisleje, gjorde, at SHS Turafdeling er blevet en vigtig og lovprist funktion i SHS. Det samlede årlige deltagerantal har de sidste par år ligget på ca. 100 – 120 fordelt på omkring 25 – 40 på hver af de normale forårs- og efterårsture og 35 – 70 på den korte uge 43-tur.

Chokket om Jørns alt for tidlige bortgang er så stort, at det endnu er alt for tidligt at sige noget om hvordan Turafdelingen skal køre videre fremover, men vi vil bestræbe os på at finde arvtagere, der vil køre Turafdelingen videre i Jørns ånd.

De allerede annoncerede dagsudflugter til Aarhus hhv. Bornholm samt turen til Schweiz i maj måned vil naturligvis blive gennemført, idet der kun mangler få detaljer i selve planlægningsarbejdet.

Henvendelser om deltagelse i disse ture bedes indtil videre sendt til undertegnede og der vil også blive draget omsorg for at mails til Turafdelingens mailadresse vil blive videresendt til undertegnede.

Efter familiens ønske vil Jørn blive bisat i dybeste stilhed uden egentlig ceremoni.

I Sporvejshistorisk Selskab vil vi huske Jørn som et kompetent og engageret medlem og leder samt som en fortrinlig og kyndig rejsekammerat. Han vil blive stærkt savnet.

Æret være Jørn Læsøs minde

Mikael Lund