Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

 

3. september 2014: Indledende jordarbejder for udvidelse af museet

Onsdag den 3. september begyndte gravemaskinerne at fjerne overflademuldjord, som lægges i depot, og derefter at grave længere ned i ler for at forberede en ny vejadgang for museets transporter og egne køretøjer, f.eks. buskørsel og vareleverandører samt medarbejdere.

Overskudsjord bliver kørt til deponi langs det nuværende spor mellem indgangsparkeringspladsen ved Skjoldenæsvej og remisen, hvor typisk vogne fra Århus eller Flensburg kører.

Inden jordarbejderne var gået i gang, var der ryddet en stor del træer, hvor det ikke brugbare træ snarest vil blive lavet til flis og solgt til at varmeværk. Store dele af træfældningen er sket ved  professionelt skovningsfirma, men gennem måneder har museets egne ”skovhuggere” også været på hårdt fysisk arbejde.

 

Den nye vej skal også være en del af transportvej for jord, der skal flyttes fra området bag de nuværende remiser og der vil også blive andre steder, hvor der etableres midlertidige transportveje, f.eks. over spor.

Så snart at de egentlige jordflytninger fra området, hvor remise 3 m.v. skal placeres, er sat i gang, vil der sker opdatering her på hjemmesiden. Det er et stort anlægsprojekt, der nu er påbegyndt og vi taler om flytning i størrelsesordenen af 35.000 – 40.000 kubikmeter jord inden byggeri for alvor kan begynde. Det er planen at flytte alt jord i dette efterår, så den del af projektet er afsluttet, når de store gravemaskiner og transportkøretøjer alligevel er på museet.