Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

 

13. juni 2014: Flytning af skinneplads

En tung sag

Sporvejsmuseet har gennem mange, mange år erhvervet sig sporvejsskinner fra såvel København som fra Århus samt enkelte udenlandske byer. Det er sket ved et godt samarbejde med kommunerne og de pågældende entreprenører, som i forbindelse med gravearbejder, har skullet fjerne skinnerne. De har kontaktet Sporvejsmuseet og tilbudt skinnerne mod at vi selv foranledigede dem afhentet. Senest har vi i 2013 med vores egen kranlastbil hentet skinner fra Tagensvej i København.

Alle skinner, der ikke umiddelbart skulle bruges på museet, er lagt på lager. I mellem 20 og 30 år har der bag værkstedsremisen været oplag af skinner, sporskifter, sporrammer og alt hvad dertil hører og med forventning om, at de en dag skulle bruges.

I den tidlige sommerperiode i år er der nu begyndt en større sortering af lageret og der arbejdes også hen mod en flytning af hele lageret, således at området bag værkstedsremisen og også langs strækningssporet mod stoppestedet Tobaksmarken, kan blive ryddet. På sigt er det planen, når diverse aftaler om køb er på plads og en lokalplan er godkendt af Byrådet i Ringsted, at museet skal udvides med en stor depotremise på det område, som ellers har været anvendt til skinnelagerplads i de mange år.

Arbejdet med flytningen af de mange tons skinner, sker med museets egen kranlastbil, og skinnerne bliver midlertidigt oplagt i høje stabler på grusområder foran Valby gamle Remise, indtil de skal anvendes som sporvifte foran den nye depotremise.

Fotograf:  Svend Christensen

Fotograf:  Svend Christensen

Samtidig vil alt spormateriel blive mærket og registreret i database, så vi har et godt grundlag for den videre anvendelse. Heldigvis er vi i besiddelse af rigtig mange originaltegninger (kurvebånd) fra hhv. København som fra Århus og disse tegninger er værdifulde, når skinnerne igen skal bruges til sporvognenes kørsel. Der ligger omfattende matematiske beregninger forud for lægning af sporkonstruktioner, især kurver, kryds og sporskifter. 

Fotograf:  Svend Christensen

Fotograf:  Svend Christensen

Fotograf: Per Tingman Møller

Som det fremgår af billederne, har bevoksning gennem mange år sat sine spor og det er lidt vanskeligt at finde skinnerne.  

Arbejdet med flytningen er tilgodeset af det tørre sommervejr, da området er gammelt markområde og slet ikke beregnet for så tung og intensiv lastbilkørsel.

Erik Storgaard