Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

23. februar 2012

 

 

Nyt om ledvognene KS 890 und KS 815

 

Nu begynder vognstyrerpladsen i KS 890 at vise hvordan den så ud tilbage i 1966, hvor vognen blev færdigbygget på Københavns Sporvejes Hovedværksted på Enghavevej.

    

 

Det har været et kæmpearbejde at tilpasse skabe, låger, bordplader til strømfordelerdæksel og øvrig el-udrustning, herunder kabler osv. Låsetøj til skabe og låger har været et kapitel for sig, idet de gamle låse enten var slidt op eller udskiftet med et søm eller en skrue i Alexandria. Nogle "nye" låse er hentet fra donorvogne, eksempelvis RBG 2415 m.fl. Farven til vognstyrerpladsens skabe og paneler har også været et større arbejde, men den rigtige farvenuance er igen fundet ved bejdsning for efterfølgende at få mange gange lak for til sidst at stå med en skinnende blank overflade. Det er nu lykkedes!

 

 

Men der er arbejdet med meget andet på 890-eren. På B-delen (bageste vognhalvdel) er vores snedker godt i gang med at fabrikere skabe til rangerstrømfordeleren i bagenden. Og elektrikerne har for måneder tilbage også lavet en masse af alle de opgaver, som er nødvendige for at bringe vognen tilbage til "KS-standard".

 

 

Stolestel for sæder er renoveret og der arbejdes med en løsning, hvor sæder nybetrækkes hos vores gode samarbejdspartner - Sporvejene i Gera. De undersøger også muligheder for nyfabrikation af døre til begge ledvogne, idet det har vist sig væsentligt dyrere end forventet at få dem lavet i Danmark.

KS 815’s A-del står fortsat hos Regionstog A/S i Holbæk og afventer yderligere malingsbehandling. Vognhalvdelen har fået epoxy-behandling (rusthindrende) og står for at blive spartlet og slebet inden den males og sluttes af med en lidt anden gul farve end KS 890. Udover den gule på vognsider under vinduer, skal den have grå på taget, creme omkring vinduer, en stribe grå, men ikke taggrå, i et ca. 100 mm bælte under vinduer, og skørter under en pynteliste skal have en tredje grålig farve! Alle farverne er dog fastlagt, idet man under restaureringen har fundet de originale farver, som har dannet grundlag for at få blandet nye.

Ledportalen er også hos Regionstog A/S for at få tilsvarende behandling som A-delen.

KS 815’s B-del har været hos JP Sandblæsning i Svinninge, hvorefter den har fået en rustrød primer, der forhindrer rustdannelse efter sandblæsning. Vognhalvdelen er p.t. hensat i et af Sporvejsmuseets depoter, idet vi vil prioritere, at få KS 890 færdig inden der arbejdes videre med 815. Til gengæld er det nu sikret, at vognen ikke rustskades mere end den var ved afhentningen i Alexandria i 2001