Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

18. november 2010

Nye busser til museet

Sporvejsmuseet er indgået i en aftale med Busbevarelsesgruppen Danmark (BBGDK) om at overtage den del af deres samling af busser, der repræsenterer HT-området, Odense og Århus. Det drejer sig om i alt otte busser fra 1970 til 1998.

BBGDK har en samling på i alt 15 busser, som repræsenterer perioden 1980 til 2000 med en enkelt undtagelse. BBGDK har ligesom Sporvejsmuseet busser fra de tre tidligere sporvognsbyer, men dertil også et antal busser fra mindre provinsbyer og landruter. De har ønsket at ændre sammensætningen af de busser, de bevarer, så vægten lægges på provinsbybusser og landrutebusser, bustyper der ikke er bevaret ret mange af. I den forbindelse rettede BBGDK henvendelse til os i efteråret 2010 for at høre, om vi kunne være interesseret i at overtage de busser, de havde fra de tidligere sporvognsbyer. Efter en nærmere snak om tilbuddet og eventuelle betingelser, blev sagen behandlet af SHS's bestyrelse den 27. oktober, hvor tilbuddet blev accepteret på nogle vilkår. Vores vilkår og hele sagen blev derefter behandlet på BBGDK's generalforsamling den 13. november og godkendt.

I løbet af foråret, når et nyt eksternt lejemål, vi har indgået, kan tages i brug, vil de otte busser samt nogle reservedele blive afhentet på BBGDK's hjemsted på Sjælsmark gamle kaserne.

De otte busser er følgende (i kronologisk orden):

  1. KS/ HT 531 Volvo B59 Aabenraa 1970. Bussen er prototypen til KS serie III busserne, hvor vi allerede har KS 571. KS 531 er dog ikke blot KS's prototype, men også Volvo's første hækmotorbus, og har derfor - i lighed med OB 10 - chassis nr. 1. Bussen har i mange år stået på Volvo's museum i Göteborg, men kom til Volvo Danmark i 2008, da man ikke ønskede at bevare den i Sverige længere. Den kom umiddelbart efter til BBGDK, som har udført en række arbejder på bussen, så den kan køre igen.

  2. Bus Danmark 1441 Volvo B10M Aabenraa 1982. Bussen er leveret til HT som HT 1441, og først i 1990'erne renoveret. I 2001 blev den solgt til Polen, hvor den har kørt til 2009. Den fremstår stadig ret godt som en ReBus, idet der dog er lavet enkelte ændringer i Polen. Bussen er den eneste bevarede ReBus, og repræsenterer det offentliges forsøg på at skaffe "nye" busser, når der ikke var penge til rigtige nye busser. BBGDK lægger ny motor og gearkasse i bussen i vinteren 2010-11.

  3. OB 130 Volvo B10M Aabenraa 1982. Bussen er en meget karakteristisk Odense-bus. Busser med dette udseende blev anskaffet til Odense fra 1973 til 1982 i over 100 eksemplarer, og de sidste kørte helt frem til 2006. Denne bus vil betyde, at Odense vil være langt bedre repræsenteret i vores samling. Bussen er generelt sund og fuldt køreklar.

  4. TAK 1585 Scania N112 DAB 1984. Bussen er leveret til HT som HT 1585. Bussen blev solgt til Tallin i 1996, som en af mange danske busser, der i 1990'erne og ind efter årtusindeskiftet endte på vejene i især Polen og de baltiske lande. Bussen var i trafik helt frem til 2009, hvorefter den blev hentet hjem til Danmark af BBGDK. Bussen er køreklar og i øvrigt stort set identisk med vores egen HT 1388. Det er derfor også umiddelbart tanken at lade den fremstå som TAK 1585 og dermed vise, at det ikke kun var sporvognene, der blev solgt til udlandet.

  5. OB 140 Volvo B10M Aabenraa 1987. Bussen har Aabenraa's type M85 karosseri, der er karakteristisk ved at være meget kantet. Det er den eneste bus i vores samling, der har denne karosseri-type på trods af, at der har været ganske mange i HT-området. Bussen er i flot stand nedenunder, men trænger til en opmaling. Denne bus viser sammen med OB 130, at provinsbyerne var meget konservative med busindretningen. Bortset fra, at designet naturligvis er nyt og tidssvarende, så er indretningen stort set fuldstændig magen til OB 10, som er 35 år ældre.

  6. ÅS 287 DAB Silkeborg Sr. 12-1200B 1991. Bussen er identisk med vores egen ÅS 272. Vi har dermed - i lighed med OB 10/ 30 en fuldstændig backup. Det er en meget driftssikker bus, som samtidig har god plads til barnevogne. Umiddelbart er planen med denne bus at gemme den som "sikkerhedsdublet" for ÅS 272.

  7. Bus Danmark 1950 DAB Silkeborg Sr. 15-1200C, mrk. III 1995. Bussen er en videreudvikling af Fjordbus 7433, og kan siges at være den endelige version af DAB's lavgulvsbus. Den er leveret til Bus Danmark til indsætning på den helt nyoprettede linje 350S. Den fremstår derfor med S-bus indretning og har (igen) de karakteristiske "matasstriber" i tagkanten, som dengang viste, at her kommer en S-bus. Bussen fremstår i flot stand og kan vise en af de metoder, man har brugt for at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik - bedre komfort og mere lir.

  8. Combus 5202 DAB Silkeborg Sr. 15-1200C gasbus 1998. Bussen repræsenterer den sidste større vogntype fra Danmarks største busfabrik DAB i Silkeborg. Efter gasbusserne var det stort set slut og efter flere skiftende ejerforhold lukkede DAB som busfabrik i 2003. Bussen vil i praksis ikke kunne bruges af os, da vi ikke har et tankanlæg til gasbusser. Men i en udstilling vil den kunne vise dette meget store - og mislykkede eksperiment. Ikke mislykket fordi det er en gasbus, men fordi man valgte den forkerte gastype. I Wien, Malmö og mange andre steder kører alle eller de fleste busser på gas - og sådan forbliver det, da systemet virker og er miljøvenligt.

Alle busser er køreklare, idet Combus 5202 dog reelt ikke kan køre, da der ikke rådes over et anlæg til at tanke gasbusser. De er generelt i god stand - specielt deres alder taget i betragtning, og vi må derfor sige, at der er tilgået otte ganske pæne busser til vores samling, som kan være med til at komplementere den på ganske god og spændende vis.

Det er muligt at læse mere om busserne på Busbevarelsesgruppen Danmarks hjemmeside: www.busbevarelse.dk