Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

19. februar 2009

Nyt om KS 890

Det er tidligt på dagen, det er hundekoldt, men det er lørdag den 14. februar 2009 - en ganske særlig dag og opgave venter. Det er B-delen af KS 890, som skal flyttes fra Vestsjællands Lokalbaners værksted i Holbæk og til Skjoldenæsholm.

Hele KS 890 blev tilbage i juli 2002 transporteret fra Sporvejsmuseet og til Holbæk på en særlig, lang svensk blokvogn. I november samme år blev ledvognen delt ved midterleddet og restaureringen af forreste vognhalvdel (A-delen) blev igangsat. Bagerste vognhalvdel (B-delen) blev hensat udendørs og skulle afvente, at pladearbejdet på A-delen var afsluttet. Arbejdet på A-delen med genopretning efter diverse trafikskader under vognens kørsel i Alexandria var noget større end ventet og tog lang tid.

I februar 2004 var A-delen rent plademæssigt færdig og kunne overflyttes til malerværksted og B-delen kunne i stedet tages indendørs og skulle nu gennemgå samme restaurerings- og genopretningsarbejde som A-delen, der i august 2004 var helt færdigmalet og kunne transporteres tilbage til Skjoldenæsholm samme måned. Den 18. august 2007 var A-delen på prøvetur for test af elinstallationer m.v., 3 års hårdt fritidsarbejde var lykkedes!

Den 20. juli 2007 var pladearbejdet med B-delen færdigt og vognhalvdelen kunne overflyttes til malerværkstedet og i juni 2008 var vognen praktisk taget færdigmalet og der manglede kun færdiggørelse af gulv m.v. Ulykkeligvis blev malerværkstedet ramt af en voldsom brand, hvorved vognen blev kraftig røgskadet og enkelte plader m.v. tog skade af varmepåvirkningen.

I efteråret 2008 blev skaderne efter branden udbedret og vognen malet på ny og i februar 2009 var den endelig færdig for returnering til Skjoldenæsholm.

Vognmandsfirmaet P.E. Kristensen mødte i Holbæk kl. 8:00 med den store 150 ton/meter kran og blokvogn med vor "faste" chauffør Jan ved rattet. Den flotte, gule sporvognshalvdel blev samtidig skubbet ud på drejeskiven og skinnede om kap med morgensolen, der netop var stået op. På Holbæk station så undrende passager på, at der kom en "halv" sporvogn ud fra værkstedet. Allerede kl. 9:40 var læsningen afsluttet og vognen forsvarlig fastspændt, hvorefter blokvognen forlod Holbæk og kørte mod Skjoldenæsholm.

 

Her ventede museets medarbejdere, der havde sørget for, at motorbogie og sporvejsdeplorie var kørt frem. Derudover den store, tunge drejekrans, som manuelt skulle løftes op under vognen og boltes fast. Endvidere den endnu tungere medbringer, som forbinder bogie og drejekrans, der skulle monteres inden vognen kunne sættes på sin nye motorbogie. Den åbne vognende ved midterleddet skulle hvile - og også svejses fast - på en særlig sporvejsdeplorie, så vognen forsigtigt kunne bugseres med motortrolje.

Nedsænkningen på motorbogien og sporvejsdeplorie gik let, da alt passede. Kort efter blev vognen kørt bort fra aflæssesporet og senere ind i Valby Remise. En transportopgave var afsluttet.

B-delen skal nu have lavet el-arbejder, men det er ligesom ved forreste vognhalvdel en kæmpeopgave der venter. Ligeledes venter aptering og meget andet; der er fortsat store opgaver der skal fuldføres før end bagerste vognhalvdel bliver genforenet med forreste vognhalvdel og igen bliver en rigtig KS-ledvogn.