Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

10. januar 2009

Bremseprøvestand til museets busser

Sporvejsmuseets mange indregistrerede busser er naturligvis underkastet lovgivningen med syn hvert år. Det bliver til mange ture til synsvirksomhed og hver eneste gang bliver museets køretøjer forinden gennemgået af museets buskyndige værkstedsmedarbejdere og herefter kørt til eksternt værksted for afprøvning af bremser inden syn, så man undgår omsyn og deraf endnu større udgifter. Denne kørsel til eksternt værksted alene for bremsekontrol, koster mange chaufførressourcer og mange "unødige" kørte kilometre for disse museumskøretøjer samt omkostninger til dieselolie m.v.

Gennem de seneste år har museet erhvervet professionelt værktøj til busreparation, herunder f.eks. løftebukke og specialværktøj samt medarbejderes faglige kompetance. Senest har museet fra synsvirksomheden Applus+ - det tidligere Statens Bilinspektion - kort før jul 2008 erhvervet en komplet bremseprøvestand, da lokaliteten i Risskov skulle fraflyttes. Anlægget (type BM 12200) er kun ca. 10 år gammelt og også fuldt opdateret med seneste lovkrav og har været anvendt ved lovpligtige syn af busser og lastbiler indtil kort før vor afhentning.

Bremseprøvestanden med rullefelter, el-styreskab, lystableau, kalibreringsudstyr og papirdokumentation samt alle kabler blev hentet med museets lastbil og færgeoverfarterne blev igen sponseret af Mols-Linien A/S.

Fra BM Autoteknik A/S i Møldrup er på yderst fordelagtige vilkår erhvervet ny jernfundament/støberamme til brug ved etablering af betongraven, hvor de kraftige rullefelter skal monteres i. For at holde alle omkostninger så lave som muligt, er det igen museets medarbejdere der selv står for genetableringen af dette professionelle måleudstyr. Der skal også etableres sikker afvanding, så el-motorer og følerteknik (sensorer m.v.) ikke kommer til at stå under vand ved kraftige regnskyld. Derudover skal skab med computerteknik og hele styringen opsættes samt tableau for måleresultater, hvor man bl.a. kan aflæse bremseprocenter, ovalitet i bremsetromler og meget andet, der indgår i lovpligtig kontrol af bremser på busser, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport. Anlægget kræver en kraftig el-forsyning, der er langt større end til et stort el-opvarmet parcelhus, så det er heldigt at museets egen transformerstation er tæt ved, idet der herfra skal trækkes et specielt kraftigt kabel som strømforsyning af anlægget.

Når bremseprøvestanden igen er i drift, vil man ved reparation af bremser på vore 14 busser, straks kunne få afprøvet disse og dermed undgå kørsel til eksternt værksted. Endvidere vil man over året oftere kunne kontrollere bussernes bremser udover det lovpligtige syn og dermed hele tiden være sikker på, at bremser er i orden på vore museumsbusser, der transporterer rigtig mange gæster rundt på Sjælland og til/fra Sporvejsmuseet.

Selvom museet lige nu er vinterlukket, så er mange medarbejdere i fuld gang med små og store projekter!