Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

27. juli 2007

Nyt om 890 i Holbæk

         

Fredag den 20. juli 2007 skinnede solen om kap med den helt blanke og umalede vognkasse på B-delen af "Frøken Düsseldorf", officielt benævnt ledvogn KS 890. Det blev nemlig dagen, hvor vognkassen første gang siden 19. februar 2004 kom ud fra "pladeværkstedet" hos Vestsjællands Lokalbaners værksted i Holbæk. Årsagen var den, at pladearbejdet endeligt var afsluttet, hvorfor vognen skulle læsses på blokvogn og køres til banens drejeskive, som ligger i et andet niveau end der hvor hele jernrestaureringen har fundet sted, og derefter ind i malerværkstedet. 

         

Alle løsdele, som ellers er skruet udvendig på vognkassen, såsom kabelstikdåse og linieskiltrammen på bagenden, mellemtrin i døråbning, stødskinne med hul til gummipuf, aluminiumstagrender osv. er demonteret og vil blive malet helt separat inden det igen monteres.

         

Nu er matslibning af hele vognkassen, grundmaling af denne og alt under og i gulvniveau i gang, således at gulvet kan blive lagt. Derefter indvendig maling, der også er brand- og støjdæmpende. Efter ferien begynder udvendig glatspartling, flere gange slibning og senere bliver den malet i den originale og kendte gule KS-farve forneden og hvid i hele vinduesområdet samt grå på taget, helt som A-delen blev i 2004.

         

Så snart at der kommer lidt farver på vognkassen, bliver disse billeder lagt på hjemmesiden.

Perioden siden februar 2004 har været lang. Det har været et meget stort arbejde med en hel opretning, idet hele bagperronen var sunket op mod 80 mm. Endvidere har den haft en stor kollisionsskade, hvor man i Alexandria udskiftede de bageste ca. 40 cm med "lidt tilfældigt jern". Dette er selvfølgelig udskiftet med originale DÜWAG-dele fra andre vogne og det har også været nødvendigt at skifte store dele af pladerne på vognsiderne, plader i tagkonstruktionen osv. Vi satsede også på, at få de rigtige og dermed buede glasruder i bagenden i stedet for acryl, som man ellers er gået over til, fordi de er mere robuste og er langt billigere at producere. Det lykkedes, via museets gode kontakter og samarbejdspartnere i Tyskland, at skaffe glasruderne fra Ludwigshafen og vi har også fået tilpasset vindueshullerne.

Endvidere har der været udskiftning af medarbejdere på projektet og gennem det seneste halve år har det fortrinsvis været museets egne medarbejdere, der har lavet pladearbejdet færdigt. Maler- og gulvarbejdet bliver derimod udført af VL's egne, professionelle folk i Holbæk.

Vi tør naturligvis på nuværende tidspunkt slet ikke spå om hvornår vognkassen er færdig i Holbæk, men der arbejdes nu intensivt på at færdiggøre denne store restaureringsopgave, der helt sikkert bliver meget flot. Der bliver noget at se frem til, når A-delen og B-delen på sigt igen bliver forenet på museet og kan leve op til navnet "Frøken Düsseldorf".

A-delen af 890, som for længst er returneret til museet, går det også godt med. El-installationerne er næsten færdigmonteret og man tester dem endnu en gang inden der sættes 600 V på. Indvendig aptering af vognen kan gå i gang snarest.

A-delen af KS 815, den anden ledvogn, som museet erhvervede i 2001, står nu for tur til den store restaurering. Flere hundrede tegninger og fotografier, skabeloner samt diverse afstivningsgrej, alt sammen brugt i Holbæk ved arbejdet med KS 890, er kørt til Asnæs for at kunne genbruges til KS 815. Vognkassen, der i marts i år blev sandblæst, står tørt og godt indendørs og venter kun på medarbejdere, som snarest går i gang med denne kæmpeopgave.