Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

31. marts 2007

KS 815 sendt til sandblæsning

Den 26. juni 2001 ankom APTA 815 til Københavns Frihavn ombord på RoRo "Zeran".

APTA 815 var en af de 99 sporvogne, som blev solgt af Københavns Sporveje til sporvejene i Alexandria, Ægypten. Selve vognnummeret (815) blev bibeholdt.

             
    

APTA er forkortelsen for
A
lexandria
P
assenger
T
ransport
A
uthority.

Sporvognen kørte et par sæsoner på Sporvejsmuseet, således at publikum har kunnet opleve den ægyptiske vedligeholdelsesstandard.

 

Som den anden sporvogn museet modtog i 2001 skal også denne føres tilbage til fordums pragt og igen hedde KS 815, så lørdag den 24. marts 2007 forlod KS 815's A-del (forenden) Sporvejsmuseets spor. Den blev flyttet til JP Sandblæsning i Svinninge for at blive befriet for mange kilo spartelmasse og utallige lag maling påført med "let og rund" hånd i tiden 1969/70 til 2001.

Der er ikke egentlige rustskader af større omfang, men langt det meste er forsøg på reparation efter større og mindre kollisioner med andre sporvogne og nok også med en del af de lette vogne fra gadens handlende. Disse reparationer og pladeudskiftninger er udført med en finish, som vi ikke anvender på vore breddegrader.

         

Allerede fredag den 30. marts var vogndelen færdigsandblæst ind- og udvendig, idet sideplader, som skal udskiftes, naturligvis ikke er sandblæst. Alt er efterfølgende påført et tyndt lag brun malingsprimer. Dette for at undgå rust på de afrensede jernplader og de bærende jernvangere mens vognen er under restaurering.

Om eftermiddagen blev vogndelen transporteret til Asnæs Karosserifabrik, som har påtaget sig den store opgave med opretning af de bærende dele og plademæssig restaurering.

         
 Inden KS 815 blev sendt til sandblæsning, lykkedes det museets medarbejdere at slibe, afrense, skrabe og polere sig frem til den originale gule, de tre grå og creme-farven omkring vinduespartier, således at vognen kommer til at fremstå i sine originale farver fra 1960.
 

KS 815 blev sat i drift hos Københavns Sporveje den 7. december 1960 på linie 6 og blev den 23. oktober 1969 - via jernbanesporene fra Lygten - overflyttet til Københavns Frihavn, hvor sørejsen begyndte.

Det blev kun til 9 år i København, men næsten 32 år i Alexandria indtil juni 2001, hvor Sporvejsmuseet købte vognen og den vendte tilbage til Danmark for at få et sporvejsotium med glade museumsgæster, hvoraf mange tydeligt husker "Frk. Düsseldorff's" elegante linier medens hun var i København.