Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

13. juni 2006

KS 575 og KS 1578 på besøg i Amsterdam

I anledningen af den hollandske museumsforening NVBS' 75 års jubilæum var Sporvejsmuseets ene Lunding-vogntog udlånt til sporvejsmuseums-foreningen i Amsterdam. Temaet var, at vise vogne fra 1930'erne og moderne vogne fra i dag. Den ældste deltagende vogn var fra 1929 og den nyeste en lavgulvsvogn fra 2003

Onsdag 7. juni kort efter midnat stod bogiemotorvogn KS 575 og den tilhørende bivogn KS 1578 læsset på to hollandske blokvogne og var klar til turen ad landevejen til Amsterdam.

Godt ankommet til Amsterdam placeredes vogntoget i sporvejenes hovedværksted for montering af en pantograf, idet den fra København så karakteristiske kontaktstang ikke kan befare køreledningsnettet i Amsterdam.

For at forvisse sig om eventulle problemer med de gamle vogne på sporvejsnettet foretoges en prøvetur natten til lørdag. Dette var både for at undersøge eventuelle problemer i kurver samt pantografens "samspil" med køreledningen.

På trods af, at prøveturen startede lidt over midnat lørdag 10. juni var vi først tilbage på hovedværkstedet kl. 6 om morgenen! Det var således muligt at få et billede af vogntoget i solskin på vej tilbage til remisen. Prøvekørslerne viste i øvrigt ingen problemer for vores vogntog, hvorimod den næsten fabriksnye Citadis-lavtgulvssporvogn, udlånt fra Rotterdam, fik nogle kørselsrestriktioner!

Søndag 11. juni foregik selve kavalkaden, hvor der kørtes ad en godt 5 km lang linie fra Sloterdijk til Surinameplein.

Den københavnske bogievogntog ses her undervejs mod Surinameplein.

Efter kørslen på det almindelige sporvejsnet kørtes vogntoget til museumssporvejen i Amsterdam, hvor det resten af dagen, sammen med de øvrige vogne, skulle indgå i trafik på museumsstrækningen udgående fra Haarlemmermeer Station. KS 575 og 1578 holder uden for Havenstraat remise for at sætte passagerer af inden der rangeredes igennem remisen og ind på museumssporvejen.

 

KS 575 ved museumsliniens midlertidige endestation. Bivognen er parkeret inde ved remiserne idet et broarbejde midlertidigt har afbrudt en del af museumssporvejen og dermed den ene vendesløjfe. På billedet er KS 575 i selskab med HTM 830 fra den Haag (tv) og RET 522 fra Rotterdam (th).

Bogievogntoget er nu overladt trygt i hænderne på vore hollandske museumskolleger, som primært vil bruge motorvognen på museumslinien.

Vogntoget ventes tilbage i trafik på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i weekenden 29.-30. juli, som i øvrigt er en Trafikweekend med 5 minutters-drift og tema omkring den københavnske linie 9.