Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

23. maj 2006

Museumsleder Mikael Lunds tale til Kronprinsparret

Tale til Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret - Sporvejsmuseet - tirsdag 23. maj 2006 af Mikael Lund, Museumsleder:

Deres kongelige højheder, ærede gæster, mine damer og herrer - Ladies and Gentlemen!

Velkommen til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm - Welcome to the Danish Tramway Museum.

I Danmark har man det med 'at sige det med blomster'. Det er sikkert også almindeligt i Australien, men i forbindelse med prins Christians fødsel og dåb har man dog alligevel udvist særlig kreativitet 'down under'. Det officielle Australiens gave er de fire tasmanske pungdjævle, der nu kan opleves i Zoologisk Have - 'se men ikke røre'!! - mens staten Victoria har valgt at give noget af sin egen sjæl fra byen Melbourne, nemlig en af de klassiske grønne sporvogne, som i Melbourne næsten har ikonstatus og er en integreret del af bybilledet. Nok er der over de seneste 20 år kommet nye og moderne sporvogne til, men den klassiske type, som der er bygget ca. 750 stk. af i perioden 1923 til 1955 - og hvortil nr. 965 hører - kan stadig opleves i byen. Jeg er næsten sikker på, at Kronprinsessen må have kørt i vogne af denne type mange gange i de år, hvor Kronprinsessen boede i Melbourne.

Og det er netop sådan en sporvogn, der nu efter en sørejse på 32.000 kilometer står her på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm og er staten Victorias officielle gave til Kronprinsen, Kronprinsessen og prins Christian. Giverne i Australien, i dag repræsenteret ved Agent General Mr. David Buckingham og Mrs. Susan Allen, Australiens vice-ambassadør i Danmark, skal lykønskes for at have tænkt innovativt, men naturligvis har det i lige så høj grad glædet os, at Kronprinsparret uden øjensynlig større betænkelighed - i hvert fald hvad vi ved af - har sagt ja tak til gaven. Efter vittighedstegningerne at dømme må det dog givet anledning til nogen drøftelse om hvor man nu lige placerede en 17 tons tung, 2,73 meter bred og godt 14 meter lang sporvogn i de kongelige gemakker!

Vore lokale samarbejdspartnere, det tilsvarende sporvejsmuseum i Sydney, i dag repræsenteret ved formanden Howard Clark og næstformanden Greg Sutherland, har spillet en betydelig rolle i at udvikle gaveideen i Australien ligesom rederiet A.P. Møller Mærsk - i dag repræsenteret ved direktør Lars-Erik Brenøe - fra første færd sagde at dette var en transportopgave af særlig karakter, der faldt helt inden for rederiets indstilling til opgaveløsninger - med 'Rettidig Omhu' og 'Constant Care'. Og så sørgede man endda som et særligt raffinement for at sporvognen på den sidste lange del af sørejsen fra omlastningshavnen Yokohama til Århus blev transporteret med Gudrun Mærsk, som Kronprinsessen selv navngav på Lindø-værftet for et år siden.

Ved overrækkelsen i Melbourne den 10. november 2005 modtog generalkonsul Jørgen Møllegaard Kristensen vognen på Kronprinsparrets vegne af den victorianske transportminister Peter Batchelor. Begge er desværre forhindrede i at være til stede i dag, men sender deres hilsner. Især ved jeg at Jørgen Møllegaard meget gerne ville have været til stede for personligt at give den store grønne stafet videre til de rette ejere.

Her på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er vi naturligvis stolte over at lægge hjem til en kongelig sporvogn og dermed også være med til at opfylde de australske giveres ønske om at sporvognen vil kunne blive brugt til glæde for den brede danske befolkning som et vidnesbyrd om de styrkede relationer mellem Australien og Danmark.

Museet tager sit udgangspunkt i sporvogne og ældre busser fra de tre tidligere danske sporvejsbyer København, Århus og Odense men museet har fra starten valgt at være internationalt fokuseret. Et museum, der i dag regnes blandt de fem førende i verden og som nyder en bred både national og international anerkendelse. Og et museum, der er under fortsat udbygning og udvikling og hvis medlemmer på helt frivillig, ulønnet og idealistisk basis - men med et meget stort hjerte og engagement - er med til at værne om den trafikale kulturhistorie og servere den for de mange besøgende på en måde, så de får en spændende oplevelse ud af det. På museets mange medarbejderes vegne er det derfor en særlig stor glæde, at Kronprinsparret har valgt at sige 'ja, tak' til den usædvanlige australske gave og så deponere den her på museet, hvor den fremover vil kunne opleves i drift.

Jeg ved at også Ringsted Kommune, hvorfra både borgmester og en stor del af Byrådet er til stede her i dag, værdsætter og bakker op om de mange initiativer, der sker her på museet - og som er med til at sætte Skjoldenæsholm og Ringsted på landkortet.

Om et lille øjeblik skal vi vise vognen frem og Kronprinsparret skal selv - på skift - stå ved kontrolleren og føre sporvognen ud ad museumsstrækningen. Der er ingen grund til bekymring - jeg kan garantere at det ikke er så svært og der vil være kyndige hænder til at assistere. Jeg står her med den særlige omskifternøgle, der skal bruges. Det er en særlig fin model - med kongeligt monogram - og den vil vi tilbyde at holde i sikker opbevaring her på museet, men således at den altid er til rådighed hvis Kronprinsparret lige skulle slå et smut forbi for at få en tur i egen sporvogn!

Som en særlig erindring om dagen vil jeg gerne overrække Kronprinsparret denne træmodel af sporvognen - 'Handcrafted in Australia' - som jeg håber, må blive et kært stykke legetøj for Prins Christian og erindre ham - og forældrene - om at 'the real thing' behøver man ikke rejse om på den anden side af jordkloden for at opleve, men at det kan gøres kun 80 kilometer fra Fredensborg. Og vi har gode erfaringer med at museet og sporvognene kan bruges til børnefødselsdage og andre specielle anledninger. Her vil Prins Christian have det særlige privilegium at kunne invitere sine kammerater til noget så usædvanligt som en børnefødselsdag i egen sporvogn!

Værsgod! - og dermed vil jeg foreslå at vi tager sporvognen i nærmere øjesyn.