Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

29. juli 2005

Neues vom 890 in Holbæk

På A-delen, som er på Sporvejsmuseet, forbindes tynde og tykke ledninger og kabler i den helt store stil. Strømfordeleren er ved at blive renoveret og skal prøveindsættes i vognen inden for kort tid for at konstatere om mål fra tegninger passer overens med virkeligheden, da meget er sket eller ændret i Alexandria!

Fundament til stangen er oprettet og afrenset for rust. Trækonstruktionen til at bære rammer med køre- og bremsemodstande er under renovering og maling. Masser af andet inventar er fortsat under afrensning med brun sæbe og senere højtryksrensning, for at vi kan konstatere slidtage, størrelse, farve og måske vigtigst, nemlig få overblik over, hvor meget der må nyfremstilles.

Indenfor meget kort tid skal der bestilles træfinerplader, som skal belægges med den karrakteristiske grønne overflade til vindueskarme ved vognstyrerpladsen og til bagende af vognen over rangerstrømfordeleren. Endvidere plader, der skal fineres med elmefiner, for opbygning af el-skabe og de lodrette flader omkring vognstyreren.

I Holbæk arbejder Vestsjællands Lokalbaners dygtige medarbejdere nu igen på fuld tid på B-delen af vognen. Medarbejdere har ellers været beskæftiget med en anden vigtig del, nemlig banens gamle drejeskive, der trængte til en meget stor renovering.

B-delen er nu rettet op i gulvplanet, dvs. yderste del af bagperronen er hævet i størrelsesordenen 60 - 80 mm, vognsiderne er igen rette og især lodrette. Tagspanderne er repareret og oprettet, så de passer til de lige vognsider. Der kommer helt ny jernplade på taget, da det gamle var »hullet som en si«. Den yderste del af bagperronen er under opbygning, bl.a. med dele fra MVG 255, og dørstolperne til dør 3 og 4 er igen monteret.

 

I lighed med A-delen har der også været et enormt afrensningsarbejde for støv, møg og rust på B-delen. Det har været et tidskrævende arbejde, men nu skal »samlingen« af vognen med nye trinkasser, sideplader osv. snart begynde. Frk. Düsseldorf får snart en pæn bagende igen.

I skrivende stund er man lige begyndt efter sommerferie og det er for tidligt at spå om, hvornår vognhalvdelen karrosserimæssigt er færdig. Efterfølgende skal den i Holbæk spartles, slibes og males, helt som A-delen blev. Vi vil via museets hjemmeside holde læsere informeret om status på vognrestaureringen.