Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

28. oktober 2004

Nyt om 890 i Holbæk


A-delen kom den 28. august til museet. Den blev straks sat på bogier, forenet med ledportalen og herefter kørt ind i spor 7, der fungerer som museets montageværksted. Vognkassen og gulvet er indpakket i plast og pap for at undgå skader fra værktøj, der bæres forbi vognkassen. 

Indvendig er bl.a. el-folkene igang med at fastgøre 600 V kablerne med de originale kabelholdere og i de oprindelige kabelkanaler. Det er primært kabler fra vognens strømfordeler til modstandene på taget og under vognen samt naturligvis forbindelser til motorer osv. Søstervognen 815 er god at have i nærheden, da man her kan se hvordan kabler er lagt op i de forskellige træholdere.

Endvidere studeres i stort, og absolut nødvendigt omfang tegninger over elforbindelser, så alt bliver forbundet korrekt og kan virke. Beskadigede kabler udskiftes, men indtil videre har det været meget lidt. Til gengæld skal dele af 24 V svagstrømsinstallationen udskiftes, da ledninger til f.eks. højttalersystem, stopkontakter for passagerer, dørautomatik osv. er klippet over alle mulige steder.

Andre medarbejdere er i gang med at renovere strømfordeler og her donerer RBG 2415 gode reservede, da f.eks. lejer "er sandet til" i Egypten og nødvendigvis må udskiftes.

På taget er bestilt nyt træ for udskiftning af gangbrædderne, så det bliver sikkert for museets værkstedsfolk at færdes der. Diverse jernlåg over modstandskasser på taget viste sig noget mere rusthærget end først antaget, hvorfor vi overvejer nyfremstilling af disse forholdsvis simple låg. Fundamentet for kontaktstangen skal rettes op, da det var blevet skævt.

Indvendige tagplader er færdigafrenset med brun sæbe og efterfølgende højtryksrenset. Trækonstruktionen ved vognstyrerplads er oprindelig lavet af møbelplade, hvor der på de lodrette plader er limet elme-finer, der er brunbejdset og lakeret. Bordpladen, der skal være grøn, har oprindelig været en slags glasfiber, men vi overvejer en mere tidssvarende type af plade og skulle gerne finde den korrekte farve. Vi forventer at måtte udskifte store dele af træpladerne ved vognstyreren, og vi har fundet en leverandør af elme-finer. Herved sikres, at den indvendige aptering kan modsvare det flotte ydre af vognen. Sidepladerne langs sæderne er et tysk pladeprodukt, ligeledes i farven bejdset elme-finer. Vi har kontakter i Tyskland for at skaffe den originale type plade og korrekte farve.

Fra Göteborg Spårvägar er det lykkedes at fremskaffe pyntelister til meget store dele af vognen. Nu skal vi igang med at finde en leverandør af tryk- og betjeningsknapper til brug for vognstyreren. Mange af knapperne er af en type leveret af Bosch og andre fra firmaet Voigt & Haffner i Tyskland. Desværre er standarden for trykknapper ændret fra 30 mm til 22 mm, så vi håber på kontakt med nogen, som har forbindelse til de ældre typer.

- - - -

B-delen er Vestsjællands Lokalsbaners værksteder i Holbæk godt i gang med. Store dele af bagpartiet, dvs. tag- og vinduesområde helt ned til stødskinne - fra og med dørkarm nærmest konduktørplads og over til den modsatte side - er skåret bort. Bagenden har haft en betydelig kollisionsskade, hvor der i Alexandria er udskiftet omkring 40 cm yderst på bagperronen, og samtidig er det hele sunket nogle centimeter, nok omkring 6 - 8 cm! For at rette hele bagperronen op, er indvendig stødskinne udskiftet med den fra MVG 255, som donerer originale DüWag-reservedele til restaureringen.

Højre vognside har også haft en større skade og en dørstolpe i dør 3 var helt revnet igennem og havde ingen betydning for hverken bæring eller afstivning af vognen. Alt uoriginalt er skåret ud og bliver udvekslet med tilsvarende profiler fra førnævnte MVG 255.

For at rette vognbunden op, er vognen nu placeret på 4 donkrafte, som er svejset fast til gulv og undervogn. Herefter er lagt et stort I-profiljern ind gennem hele vognen og via donkraftene er gulvet nu rettet op og kan holdes i et ret (dvs. helt lige) plan såvel i vognens længderetning som i vognens sideretning. Herved kan skævheder, inkl. bagperronens voldsomme sætning, hæves til den korrekte gulvhøjde. Den udskiftede stødskinne er nu med til at holde gulvkonstruktionen i stabil form. Hele denne store proces er vigtig for at have et godt "fundament" i undervognen til at oprette resten af vognen efter.

Venstre side af vognkassen er i forholdsvis god stand og her vil i store træk kun blive udskiftet sideplader, inkl. skørt.

Der er indkøbt nye valsede tagplader for udskiftning af det gamle, meget tærede og hullede tag.