Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM

28. august 2004

Nyt om 890 i Holbæk


26. juni 2001

Lørdag den 28. august blev A-delen af vognen kørt ud af malerværkstedet hos Vestsjælland Lokalbaners værksted i Holbæk. Efterfølgende blev værkstedshjulene, kaldet deplorier, boltet hhv. skåret af undervognen, hvorefter vognen blev løftet op på en blokvogn fra vognmandsfirmaet P.E.Kristensen og kørt ad motorvejen til Roskilde og videre ad hovedvejen mod Ringsted for at ende på Sporvejsmuseet.

      

Ruten var valgt for at undgå lave broer og lavthængende grene, der ellers kunne ridse den nylakerede vognkasse.

På Sporvejsmuseet var man klar på læssepladsen, der denne dag blev kaldt ”Lygten”. Årsagen var denne:

Den 17. august 1960 ankom den første DüWag-ledvogn - nr. 801 - til Københavns Sporveje netop til Lygten på Nørrebro, hvor der var etableret læsseplads og forbindelsesspor mellem DSB og sporvejenes spornet.

På museets læsseplads Lygten stod midterbogie med ledportalen klar samt A-delens motorbogie samt personale fra værkstedet. 

 

Inden vognkassen kunne forenes med bogierne, blev diverse større dele såsom drejekrans og forbindelsestværbjælke monteret under vognen, hvorefter denne blev løftet og sat på motorbogie og derefter igen løftet til midterbogien for herefter at blive fastboltet sammen med denne og også få gummibælgen mellem led- og A-delen sat på plads.

På taget blev monteret forbindelsesstang for stabilisering af vogndelene indbyrdes. Selve vognløftningen og efterfølgende påsætning på bogier forløb helt efter planen. Bogier med motorer og hjul kommer fra DüWag ledvogn RBG 2415, som museet har erhvervet i Düsseldorf for 1 Euro.

 

Efterfølgende var der fotoopstilling i Valby Langgade, hvor KS 890 stod side om side med søsteren 815, der troligt venter på sin tiltrængte foryngelseskur. Forrige gang vognene stod side om side, var for ca. 25 måneder siden, og man må konstatere, at ”turen til Holbæk har givet endog meget synlige resultater og, at vognen nu ser meget yngre ud”, ja – den ser ud som den gjorde for snart 38 år siden, da den som fabriksny rullede ud i driften i København!

Vognen er nu i museets ”montageværksted”, hvor gulvet er afdækket, så der ikke sættes mærker efter arbejdssko. Nu skal bl.a. museets elektrikere i gang med at kigge tegninger og etablere hele 24 V installationen og det vigtigste, nemlig 600 V installationen, så vognen igen kan komme ud at køre. Vognstyrerpladsen skal opbygges, mange dele skal renoveres eller udskiftes, bl.a. skal nyt instrumentpanel fremstilles. Hertil savnes leverandører af diverse tryk- og betjeningsknapper, så det kan komme til at se ud som det gjorde inden vognens afsendelse til Alexandria. Under vognens 30 årige eksil langt fra Danmark har den fået reduceret antallet af tryk- og betjeningsknapper med langt over halvdelen og instrumentpanelet var udskiftet fra Resopal-belagt plade til en tilfældig krydsfinerplade - måske stammende fra en frugtkasse? Den indvendige aptering, herunder paneler, sæder osv. skal også planlægges og vinduer skal isættes. Det overvejes fortsat, hvordan vi løser situationen med dørene.

2. halvdel af KS 890, kaldet B-delen, er fortsat i Holbæk og der venter fortsat et stort arbejde med at føre denne vogndel tilbage til ønsket stand!