Nyheder         
SPORVEJSMUSEETSKJOLDENÆSHOLM
19. september 2002
Overraskende fund af gammel KS bus

En dag i begyndelsen af juli fik vi en henvendelse om, at der som sommerhus i Hornbæk stod en gammel togvogn eller sporvogn. Ejeren stod for at skulle have den eksisterende bygning fjernet for at få bygget et helt nyt sommerhus, men ville da lige orientere eventuelle jernbane- og sporvejs-interesserede. Det viste sig at være hverken en togvogn eller en sporvogn - men en gammel KS bus fra 1929!!

En besigtigelse viste, at det drejede sig om KS bus nr. 37 og at den var i overraskende god stand selvom den selvfølgelig er blevet tilpasset sin sommerhusanvendelse på flere punkter.

Der er naturligvis også meget, der mangler, bl.a. aksler, hjul, de fleste sæder, førerplads m.v. Selve vognkassen har været træbeklædt på siderne og oven på vogntaget har der været lagt træ og tagpap. Vognen har derfor stået godt beskyttet og virker sund.

Selv motoren fandtes på grunden i et skur ca. 20 meter fra sommerhuset - og der var fortsat olie på den! I udhuset fandtes også flere af de originale vinduesrammer, en dør og flere andre ting, som har tilknytning til bussen. Delvis gravet ned et sted på grunden fandtes også førerpladsrammen.

Den tidligere ejer var en gemmer-natur og det kan vi i dag være glade for. Men aksler og hjul var ikke at finde noget sted!

Bussen har Triangel karosseri, Continental motor og med en vognkasse bygget af Københavns Sporvejes hovedværksted efter Scandia tegning A 77. Scandia havde i sidste kvartal af 1927 leveret 11 nye busser til KS med nogenlunde ens vognkasse, men 8 af vognene (nr. 20-27) var Triangel 'C' vogne og 3 (nr. 28-30) var Renault 'D'.

Den største forskel er, at Trianglerne har en flad front, mens Renaulterne har en skrå front. Busserne leveredes i forbindelse med at KS' omnibusrute (linie 11) blev udvidet/forlænget, således at hver anden vogn fra Frihedsstøtten førtes til Frederiksberg Runddel og hver anden vogn til Kingosgade. De nye vogne supplerede 7 gamle De Dion-Bouton busser fra 1913 og 7 Triangel 'B' vogne (nr. 13-19) fra 1926.

Da buslinien blev forlænget i den anden ende fra Kgs. Nytorv til Østbanegården (Østerport) i maj 1929 og da man gerne ville udrangere de sidste De Dion-Bouton busser, var der behov for yderligere busser og der bestiltes da yderligere 3 Renault busser (nr. 31-33) og 4 Triangel busser (nr. 34-37). Busserne blev sat i drift i december 1929 og januar 1930 og samtidig udrangeredes de sidste De Dion-Bouton busser.

Allerede i driftsåret 1938/39 blev alle tilbageværende Triangel-busserne udrangeret (13, 14, 16, 17, 19, 20-27 og 34-37) mens man beholdt Renault-vognene. De to sidstleverede busser 36 og 37 blev dog beholdt som skolevogne og som sådan overlevede de til driftsåret 1950/51.

Ifølge de oplysninger, der har kunnet fremskaffes, blev bus nr. 37 i foråret 1951 overtaget af ingeniør Bagger, der var motorsagkyndig i København, og som havde en nyerhvervet sommerhusgrund i Hornbæk.

Fra Helsingør Kommune har vi modtaget kopi af bygningsattest dateret 6. april 1951 med vedhæftede skitser, der klart viser, at det er den gamle KS bus, der skal indrettes som sommerhus.

Vi formoder, at vognen er kørt for egen kraft til Hornbæk i betragtning af fundet af motoren, men manglende fund af aksler og hjul kan også indikere, at det kun er selve vognkassen, der er blevet transporteret til Hornbæk og derefter placeret på grunden, hvorefter motordelen er udtaget.

Hvor der var motor/førerhus er der blevet bygget et køkken og ud for midterdøren var der lavet en tilbygning, der dog ifølge byggeattesttegningerne oprindelig blot har været en åben veranda.

Selvom der vil forestå et stort arbejde - og behov for mange penge - med at sætte KS 37 i stand til fordums pragt, var vi dog ikke i tvivl om, at bussen skulle reddes og vi er de nuværende ejere taknemmelige for at de rettede henvendelse til os snarere end blot at fjerne den gamle 'bygning'.

Efter en stor indsats af en række af museets medarbejdere blev bussen mandag 5. august befriet for de beskyttende trælag og samme aften blev den transporteret til Skjoldenæsholm, hvor den nu står udstillet forrest i spor 15 i Valby Remise.

Det er første gang at vi hører om at en af KS's gamle busser har fundet anvendelse som sommerhus, hvorimod det jo har været ganske hyppig anvendelse for udrangerede sporvogne, jf. filmen 'Ved Kongelunden' med Dirch Passer og Ove Sprogøe.

Der er ikke nogle umiddelbare planer eller tidsperspektiver for en eventuel istandsættelse idet det i første omgang gjaldt om at redde bussen, men hvis der er nogen, der kan være behjælpelige med fremskaffelse af manglende dele - og især aksler og hjul af lignende type - ja, så hører vi meget gerne.