København - Linie 18                

 

               

Linie 18 var ikke en ny linie, da den fik sit linienummer.

Linie 18 var en af de 2 linier, som "Frederiksberg Sporveje" drev indtil selskabet blev sammensluttet med "Københavns Sporveje" i 1919. I begyndelsen af liniens levetid var den trafikeret med de tidligere frederiksbergske 2-etages sporvogne, men senere blev det de samme vogne som på det øvrige linienet.

Linie 18 kørte sidste gang som sporvogn den 20. juli 1958.

 

Sporvejshistorisk Selskab har udgivet en bog og et billedhæfte om Linie 18.
 

Udgivet af
Sporvejshistorisk Selskab