København - Linie 16                


               

Linie 16 var en helt ny sporvognslinie, som blev åbnet i 1920.

Linie 16 var den første sporvejslinie drevet af Københavns Sporveje, som kørte udenfor Københavns grænser. Med tiden blev den en af de vigtigste linier.

Linie 16 kørte sidste gang som sporvogn den 25. april 1970.

 

Sporvejshistorisk Selskab har udgivet et billedhæfte om Linie 16.

Udgivet af
Sporvejshistorisk Selskab