København - Linie 14                

               

Linie 14's forfader er en hestetrukken buslinie fra 1841. I 1863 blev der lagt spor på den første del af linien og den første sporvogn kunne opleves i København.

I 1884 blev der indsat dampdrevne sporvogne, men det blev nu ikke den forventede succes, så den måtte lukke i 1892. Først i 1904 blev den genåbnet som en elektrisk sporvej.

Linie 14 kørte sidste gang som sporvogn den 16. oktober 1965.

 

Sporvejshistorisk Selskab har udgivet en bog og et billedhæfte om Linie 14.

Udgivet af
Sporvejshistorisk Selskab