København - Linie 3                 

 

               

Linie 3 er udsprunget af "Enghave Linien", som var etableret i 1901.

Linie 3 er en af de få københavnske sporvognslinier, hvor der har kørt to-etages sporvogne. Da linien i 1915 blev forlænget, måtte passagerne stige om til en anden linie 3, da de toetages ikke kunne køre på den nye del af linien.

Linie 3 kørte sidste gang som sporvogn den 27. april 1968.

 

Sporvejshistorisk Selskab har udgivet en bog og et billedhæfte om Linie 3.

 

Udgivet af
Sporvejshistorisk Selskab