Meterspor
Meterspor er betegnelsen for spor, som har en sporvidde på 1000 mm.
Af de 3 sporvejs-systemer i Danmark var det kun Århus, som benyttede meterspor.
Sporvidden bliver stadig anvendt i flere europæiske byer.
 

Normalspor
Normalspor er betegnelsen for en sporvidde på 1435 mm, som anvendes af de fleste jernbaner i Europa.
De fleste sporvejssystemer har også denne sporvidde. København og Odenses sporveje havde normalspor.

  Hestetrukne- og trolleybusser
Sporvejs- og busdrift begyndte, før elektriciteten holdt sit indtog. Sporvejs-museet er i besiddelse af både en heste-sporvogn og en hesteomnibus.
Både Odense og København har haft trolleybusser. Trolleybusser er elektrisk drevne og får strøm gennem luftledninger.
 

Benzin- og dieseldrevne busser
De fire sporvejsselskaber i Danmark har ved siden af sporvognslinierne også drevet flere buslinier.
Sporvejsmuseet er i besiddelse af adskillige busser, repræsenterende de forskellige tidsepoker. Den ældste er helt tilbage fra 1913!